nieuws

Winstmarge Fortis op nieuwe levensverzekeringen loopt terug

Archief

Het verzekeringsbedrijf van Fortis Nederland heeft vorig jaar genoegen moeten nemen met een lagere marge op nieuwe levensverzekeringen. Onder druk van de concurrentie liep de winstmarge terug van 2,50% in 2004 naar 2,22% in 2005.

De contante waarde van de nieuwe levenproductie van Fortis in ons land is vorig jaar met 7% teruggelopen tot _ 2.044 (2.207) mln. De toegevoegde waarde aan de nieuwe productie daalde met 17% tot _ 45 (55) mln, aldus Fortis.
De nettowinst van het levenbedrijf daalde naar _ 304 (320) mln. Het technische resultaat Leven verbeterde met 12% tot _ 293 (263) mln. De operationele marge beliep vorig jaar _ 355 (321) mln, een stijging van 11%.
De gestandaardiseerde nieuwe productie op jaarbasis (periodieke premies + 10% van de koopsommen) groeide met 9% naar _ 250 (229) mln. Het aandeel van de bankkantoren in de verkoop van levensverzekeringen nam bescheiden toe tot 6,4% (5,1%). De waarde van de nieuwe levenproductie via de bankkantoren van Fortis steeg met 37% tot _ 16,0 (11,7) mln.
De totale brutopremie Leven nam toe met 4% tot _ 2.635 (2.542) mln, waarvan individueel _ 2.212 mln (+2%) en collectief _ 423 mln (+14%).
Schadebedrijf
De nettowinst van het schadeverzekeringsbedrijf steeg van _ 129 mln in 2004 naar _ 230 mln vorig jaar. Het technisch resultaat kwam 35% hoger uit op _ 223 (165) mln, mede door een verbetering van de combined ratio naar 92% (2004: 98%). De operationele marge steeg met 43% tot _ 250 (175) mln.
De brutopremies liepen met 6% terug naar _ 1.969 (2.086) mln, waarvan in Ongevallen en ziekte _ 993 (1.064) mln. De teruggang in Medische-Variaverzekeringen is volgens Fortis te wijten aan de invoering van de nieuwe wet WIA, “waardoor verzekeringsproducten als WAO-gat- en Pemba-verzekeringen, achterhaald werden” en derhalve resulteerde in premieteruggave.
Nettowinst
De nettowinst van het vaderlandse verzekeringsbedrijf groeide met 19% tot _ 533 (449) mln, met name door toedoen van het goed presterende schadebedrijf. De totale brutopremieomzet daalde licht tot _4.604 (4.628) mln. “Dit is een uitstekend resultaat gegeven de sterke nadruk op integratie in 2005”, aldus Fortis.
De bedrijfskosten stegen met 8% naar _ 556 mln; onder meer door de kosten van de integratie van Amev, Stad Rotterdam en Woudsend in één nieuwe werkmaatschappij Fortis ASR en de daarmee verband houdende marketingkosten. De operationele marge verbeterde met 22%, waarvan 11% in Leven en 43% in Schade.
Het aantal FTE’s werd met 3% teruggebracht tot 4.652 (4.809). “Daarmee is driekwart van de beoogde reductie van 750 banen gerealiseerd”, verklaart Fortis.

Reageer op dit artikel