nieuws

Winstgroei bij Achmea

Archief

Bankverzekeringsconcern Achmea heeft in het eerste halfjaar z’n nettowinst met 32% omhooggekrikt tot f 468 (354) mln.

De stijging is mede het gevolg van een bijzondere bate van f 59,1 mln, afkomstig van de beursgang van SNT. De autonome winstgroei blijft beperkt tot ruim 15%.
Andere redenen voor de winstgroei zijn volgens Achmea de ingezette reorganisatie TopFit en de stroomlijning van de interne organisatie. Ook voor het komende jaar zet het Achmea-bestuur in op een verdere kostenreductie.
Verder wordt de naam Achmea meer zichtbaar voor het grote publiek, doordat vanaf 1 september de concernnaam wordt toegevoegd aan labels als Zilveren Kruis, Centraal Beheer en Groene Land. Alleen Staal Bankiers en FBTO blijven vooralsnog zonder toevoeging Achmea door het leven gaan.
Achmea probeert van institutionele beleggers kapitaal te krijgen, onder meer met het oog op voorgenomen overnames in de Benelux. Afgelopen voorjaar werd al voor f 0,8 mld aan geld losgeweekt, voor dit najaar staat een lening van f 2,2 mld op het programma.
Cijfers
In het afgelopen halfjaar was Achmea vooral succesvol in de particuliere zorgverzekeringen. Bij een licht gestegen premie-omzet van f 1.183 mln verbeterde het brutoresultaat van f 36,0 mln naar f 56,7 mln. De sanering van de collectieve portefeuille noemt Achmea als hoofdreden voor de verbetering.
Het schadebedrijf moest licht terug met een brutowinst van f 63,2 (67,2) mln. De vuurwerkramp in Enschede (brutoschade f 80 mln, nettoschade f 10,2 mln) was één van de drukkende factoren. Positief was daarentegen het herstel van het casco-resultaat bij Motorrijtuigen, onder meer door een forse afname van het aantal ruitschades.
Het levenbedrijf was goed voor een brutoresultaat van f 173 mln. Het brutopremie-inkomen liep echter met 8% terug tot f 1.945 (2.118) mln. Toch maakt Achmea melding van een aanzienlijke stijging in de lijfrenteproductie.
Om het tij te keren wordt onder meer dit najaar het aantal beleggingsfondsen fors uitgebreid en volgt komende voorjaar de introductie van een direct ingaand lijfrenteproduct op basis van beleggingseenheden.

Reageer op dit artikel