nieuws

Winstgroei Allianz dankzij Auto

Archief

Allianz Nederland heeft in de eerste drie kwartalen van dit jaar een winststijging geboekt van 19%. Vooral in motorrijtuigenverzekeringen maakt het concern een goed jaar door.

Allianz boekte in de eerste negen maanden een 4% hogere brutopremieomzet van _ 1.078 (1.041) mln. Een herhaling van 2005, toen het concern nog een premiedaling van 8% moest slikken, lijkt daardoor uit te blijven. De inkomsten uit schadeverzekeringen bleven met _ 753 mln exact gelijk; de levenpremies stegen 13% tot _ 325 (288) mln, “door een duidelijk hogere productie in koopsommen”. “Verder hebben we de goede resultaten van vorig jaar uit de verkoop van hypotheekgebonden verzekeringen vast kunnen houden.” Hoewel Allianz naar eigen zeggen geen prijsvechtersstrategie hanteert, gaat de maatschappij zich wel beraden op de tarieven voor de overlijdensrisicoverzekeringen.
De omzet uit pensioenproducten is met 25% gegroeid.
Resultaat
Het brutoresultaat verbeterde met 24% tot _ 192 (154) mln. Na belastingen resteert een nettowinst van _ 135 (113) mln. Vooral de schadetak droeg bij aan de verbetering van de resultaten. Het brutoresultaat steeg in Schade tot _ 136 (111) mln. Alle brancheresultaten zijn positief. De grootste winststijging deed zich voor bij de grootste branche, Motorrijtuigen.
In Leven veroorzaakte vooral een hoger sterfteresultaat een beter brutoresultaat: _ 44 (41) mln.
Stijgende solvabiliteit
De solvabiliteitsmarge steeg zowel bij het schade- als bij het levenbedrijf: in Schade groeide de marge in de eerste negen maanden tot 421%, tegen 382% eind 2005. In Leven verbeterde de solvabiliteit tot 248% (238%). De totale solvabiliteit van Allianz Nederland bedraagt nu 285% (254%).
Het belegd vermogen van de groep passeerde in het derde kwartaal de grens van _ 7 mld en bedraagt nu _ 7,2 mld. Eind vorig jaar was dat nog _ 6,8 mld.
Holland Beleggingsgroep
De in vermogensbeheer gespecialiseerde dochter Holland Beleggingsgroep vergrootte de omzet tot _ 26 (24) mln, maar zag het brutoresultaat dalen tot _ 8,8 (9,2) mln. “Deze daling werd vooral veroorzaakt door lagere gerealiseerde resultaten op vastrentende waarden.”

Reageer op dit artikel