nieuws

Winstgevendheid volmacht verder ter discussie

Archief

De al langer lopende discussie over de winstgevendheid van volmachtportefeuilles krijgt voeding door onderzoekscijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS). Daaruit zou blijken dat de schadelast bij in volmacht gesloten schadeverzekeringen zo’n 10% hoger ligt dan bij reguliere (zogeheten provinciale) polissen. Ook de kosten van het volmachtapparaat zouden hoger zijn.

Het Verbond van Verzekeraars, waar het CVS onderdeel van is, weigert de cijfers vooralsnog vrij te geven. Zelfs de NVGA, de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven, is nog in gespannen afwachting van de cijfers. Bestuurslid Bas de Voogd zet ze bij voorbaat in perspectief. “Het ontbreekt aan eenduidige formules voor de berekening van schadepercentages, combined ratio’s en kostenpercentages. Er is niet eens bekend welk deel van alle schadepremies eigenlijk binnenkomt via het volmachtkanaal; wij als NVGA houden het op zo’n 20%. Omdat exacte cijfers ontbreken, ontstaan verwarrende discussies waarbij appels met peren worden vergeleken.”
De NVGA krijgt bijval van verzekeraar Avéro Achmea. “Er heerst bij verzekeraars over het algemeen het gevoel dat het volmachtkanaal niet rendeert. Maar veel verzekeraars werken met verkeerde cijfers, waardoor bijvoorbeeld de premieomzet van volmachtkantoren te laag wordt ingeschat en er onevenredig veel overheadkosten worden toegeschreven aan het volmachtbedrijf”, aldus directeur Volmachten Arthur Goes. “Omdat wij bij Avéro een aparte business-unit Volmachten hebben, hebben wij goed zicht op de cijfers en bij ons liggen de kosten van volmacht en provinciaal gelijk en ligt dit jaar de schadelast in volmachtportefeuilles lager.”
Werkgroep
Toch vindt Goes dat de circa vierhonderd gevolmachtigde intermediairbedrijven zich zorgen moeten maken. “Dit soort cijfers leidt tot maatregelen als het uitsluiten van bepaalde branches of het uitsluiten van zakelijke risico’s en dat leidt tot een capaciteitsgebrek.”
De NVGA onderkent de gevaren ook en heeft, in overleg met het bestuur van de sector Schade van het Verbond van Verzekeraars, besloten een speciale werkgroep in het leven te roepen. “Wie er zitting in nemen, is nog onbekend”, aldus NVGA-bestuurder De Voogd. “Maar om de discussies zuiver te maken, is het noodzakelijk dat er eenduidige definities komen van premie-inkomens, schades en kosten.”
Bas de Voogd (NVGA): “Het ontbreekt aan eenduidige formules”.

Reageer op dit artikel