nieuws

Winstexplosie bij Spaarbeleg

Archief

Winstexplosie bij Spaarbeleg

Aegon-dochter Spaarbeleg heeft in 1995 goed geboerd. Met name het spaarkasbedrijf zag de productie fors stijgen. De totale netto winst steeg explosief naar f 39,9 (22,9) mln, een toename van ruim 70%.
Het aantal nieuwe spaarkasinschrijvingen nam vorig jaar toe bij Spaarbeleg Kas met 58.000 tot ruim 357.000. “Daarmee is Spaarbeleg de grootste aanbieder van belastingvrije spaarvormen”, aldus de directie. Gezamenlijk houden de deelnemers een spaartegoed aan van meer dan f 1 mld. Ten opzichte van 1994 is dat een toename van dik 40%. Deze spaargelden werden belegd in de fondsen van Aegon.
Het totale premievolume uit spaarkascontracten steeg vorig jaar tot f 322,1 (239,6) mln. De productie (KapitaalPlan) via het vorig najaar geopende bijkantoor in België was minimaal: f 0,1 mln.
De produktie in ons land via de franchise-organisatie De Spaarbelegger met circa 85 kantoren nam verder toe tot f 300 mln. Daardoor kon Spaarbeleg, ondanks de verhoogde omzet, volstaan met een lager bedrag aan provisies aan het intermediair: f 62 (73) mln.
Spaarbeleg Bank
Het bankbedrijf van Spaarbeleg deed weinig onder voor het spaarkasbedrijf. Het aantal spaarrekeningen zonder beperkende voorwaarden (Renterekening) groeide vorig jaar met 218.000 naar 785.000. Inmiddels zou de grens van 900.000 spaarrekeningen zijn gepasseerd.
Het volume aan toevertrouwde middelen nam vorig jaar toe tot f 6,4 (4,8) mld, waaronder f 152 mln geleend van zusterbedrijf Aegon Woningen Nova. “In de markt voor gewone spaartegoeden is het marktaandeel van Spaarbeleg gestegen van 0,6% tot 3,5%”, aldus de directie.
De omzet groeide naar f 73,2 (31,2) mln, waarvan aan rentebaten f 364,8 (225,5) mln. De aan tussenpersonen uitbetaalde provisies namen toe tot f 2,2 (1,3) mln. De netto winst bedroeg f 22,1 (8,2) mln. Het eigen vermogen nam toe tot f 272,6 (98,5) mln, dankzij een kapitaalsuitbreiding van f 152 mln van moeder Aegon. Spaarbeleg Kas 1995 1994 omzet incl. intrest 407,4 334,4 w.v. spaarstortingen 329,5 254,6 risicopremies 68,9 53,0 netto winst 17,8 14,7 administratievergoeding 69,2 83,4 totale kosten 95,3 101,3 w.v. provisies 62,0 73,2 fondsuitkeringen/afkoop 37,9 34,1 nieuwe produktie 1.503 1.738 nominaal spaarkapitaal 5.936 4.684 verzekerd kapitaal 14.264 11.140 spaartegoed 1.003 720 medewerkers 71 68
Productie NVG stabiliseert
Het spaarkasbedrijf van Nederlandse Verzekeringsgroep (NVG), ook onderdeel van Aegon, zag de productie aan spaarstortingen toenemen tot f 10,5 (6,9) mln en aan risicopremies tot f 2,2 (1,5) mln. De omzet, incl. intrest, beliep f 12,9 (8,3) mln. In totaal werden vorig jaar 5.053 (5.418) contracten gesloten voor f 89,1 (89,4) mln, waarvan f 73,5 (72,1) mln aan nominaal spaarkapitaal. Het spaartegoed steeg naar f 12,3 (4,6) mln en het verzekerd kapitaal tot f 24,4 (12,7) mln. Het saldo van uitkeringen en afkopen was f 0,3 (0,1) mln. De administratievergoeding beliep f 3,4 (3,1) mln. De resultaten van de andere Aegon-dochter Axent (UBO/Moira) werden niet bekendgemaakt. ,,Afzonderlijke business units mogen alleen de omzet en het percentage van de winststijging publiceren”, deelde Aegon Nederland verrassend genoeg mee.

Reageer op dit artikel