nieuws

Winstdaling eerste halfjaar hypotheekbedrijf Achmea

Archief

De nettowinst over het eerste halfjaar 2007 komt voor de hypotheekbank van Achmea uit op _ 6,3 (9,5) mln.

De rente-inkomsten stegen daarentegen met _ 1,9 mln tot _ 34,9 (33) mln. Het zijn echter vooral de baten uit derivaten, overige financiële instrumenten en de gehedgde hypotheekportefeuille die door hun rentegevoeligheid tegenvallen. Dit resultaat daaruit bedraagt in de eerste helft van 2007 _ 1,6 mln negatief (was vorig jaar: _ 2,1 mln positief). “Daarnaast is er ook een flink aantal vorderingen in waarde verminderd omdat ze niet meer in te vorderen zijn”, aldus de weoordvoerder van Achmea. “We waren dit jaar bij een paar grotere incidenten betrokken.”
De stijging van de provisielasten tot _ 4,5 mln (in de eerste helft van 2006: _ 2,2 mln) en de daling van de operationele lasten naar _ 17,8 (20,1) mln wordt veroorzaakt door een verschuiving in 2007 van operationele lasten naar provisielasten als gevolg van verhanging van activiteiten. Het totaal aan provisielasten en operationele lasten is nagenoeg gelijk gebleven op _ 22,3 mln.
Nominaal is het totaal uitstaande hypotheekvolume in 2007 stabiel gebleven op _ 13,6 mld. Echter, als gevolg van de gestegen marktrente is de reële waarde van het gehedgde deel van de hypotheekportefeuille met 0,2 mld gedaald. Hierdoor is uiteindelijk de hypotheekportefeuille van Achmea Hypotheekbank in de eerste helft van 2007 licht afgenomen naar _ 13,4 mld.

Reageer op dit artikel