nieuws

Winstdaling Conservatrix

Archief

Levensverzekeraar Conservatrix heeft vorig jaar een aanzienlijk lagere winst geboekt dan in 1997.

De winstdaling had de Baarnse maatschappij al voorspeld. In 1997 is namelijk het eigen vermogen na een dividenduitkering van f 44,3 mln geslonken tot f 28,2 (65,1) mln. De rente- en vastgoedopbrengsten vielen daardoor tegen. Tezamen met de hogere provisies – f 2,2 (1,8) mln – resulteerde dat in een winstdaling van ruim 60% tot f 1,2 (3,2) mln. De winst komt ten goede aan de reserves, waardoor het eigen vermogen nu weer f 31,3 mln bedraagt.
Over de verkoopresultaten is Conservatrix tevreden. De spaarplannen – zoals het Ideale Spaarplan – leverden een 11% hogere productie op. Het brutopremie-inkomen bedroeg f 14,3 (13,0) mln, waarvan f 3,2 (3,1) mln uit koopsommen.
De traditionele portefeuille daalde verder met 802 polissen tot 83.695 verzekeringen, goed voor een jaarpremie van f 7,7 mln. Het aantal beleggingsverzekeringen nam daarentegen toe met 692 tot 2.495, goed voor een jaarpremie van f 4,1 mln.
Vorig jaar heeft Conservatrix twee hypotheekarrangementen gesloten met ING Bank en ABN Amro. De Baarnse verzekeraar, geleid door de gebroeders Ewoud en Boudewijn Henny, telt 28 (31) medewerkers.

Reageer op dit artikel