nieuws

Winstcijfer Fortis omhoog, maar premievolume daalt

Archief

Het verzekeringsbedrijf van Fortis in ons land heeft in het eerste kwartaal vooral dankzij het schadebedrijf een winststijging geboekt van 31% tot _ 154 (117) mln, maar de premie-inkomsten daalden. Voornaamste boosdoener is een terugval in Zorg.

De brutopremieomzet ging in ons land met 8% achteruit: _ 1.1718 (1.582) mln. Het brutopremie-inkomen Leven daalde met 5% tot _ 847 (890) mln, doordat de koopsomomzet met 20% inzakte tot _ 291 (364) mld. Daartegenover stond een stijging van 5% in de omzet uit periodieke premies: _ 552 (526) mln. Fortis schrijft die stijging toe aan een toegenomen marktaandeel in hypotheken en meer cross-selling bij klanten in Ongevallen en ziekte.
De daling in koopsommen was overigens ingecalculeerd. Het concern had vorig jaar te kampen met een verder teruglopende winstmarge op de levenproductie en heeft daarom gekozen voor ‘winstgevende groei’.
De gestandaardiseerde nieuwe productie kwam uit op _ 75 (72) mln. De productie via de kantoren van Fortis Bank ging 20% omhoog. Het technisch resultaat Leven steeg 3% tot _ 58 (56) mln.
Schade
Ook in het schadebedrijf daalden de brutopremie-inkomsten. Tegenover een omzet van _ 828 mln in de eerste drie maanden van 2005 stond in het eerste kwartaal _ 735 mln aan premies (-11%), vooral doordat in de grootste branche Ongevallen en ziekte de brutopremie achteruit ging van _ 537 mln naar _ 451 mln (-16%). “Dat is grotendeels te wijten aan de stelselwijziging in de zorg en de sterkere prijsconcurrentie.”
Het technisch resultaat Schade verbeterde tot _ 84 (56) mln dankzij een verbeterde schaderatio en stabiele kosten, met name in autoverzekeringen. Het schadepercentage daalde van 59% naar 55%.

Reageer op dit artikel