nieuws

Winst Zurich vervijfvoudigd dankzij verkoop portefeuille

Archief

De verkoop van Zurich Schade aan de SNS Reaal Groep heeft vorig jaar ruim e 30 mln opgeleverd. Dankzij deze opbrengst is de nettowinst van het bedrijf meer dan vervijfvoudigd.

Het brutoresultaat van Zurich Schade, exclusief dochters Zurich International (Nederland) en Forum Schade, kwam in het jaar van de overname door SNS Reaal Groep uit op e 33,8 (5,0) mln. De nettowinst steeg van e 4,0 mln in 2002 naar e 21,9 mln in 2003. Het resultaat technische rekening liep terug tot e 1,7 (2,3) mln.
De brutopremie van Zurich Schade daalde vorig jaar met bijna 12% naar e 177,8 (201,4) mln. Na aftrek van de premies voor herverzekering resteerde een premie eigen rekening van e 25,7 (75,5) mln. De brutopremies Aansprakelijkheid en Brand bedroegen e 83,0 (67,0) mln, respectievelijk e 57,9 (61,5) mln. In de branche Motorrijtuigen incasseerde de maatschappij e 15,2 (34,0) mln aan WA-premies en e 12,4 (25,9) mln aan cascopremies. Medische varia en Transport bleven de kleinste branches met e 4,7 (8,1) mln, respectievelijk e 4,6 (4,8) mln aan brutopremies.

Reageer op dit artikel