nieuws

Winst voor Levob

Archief

Bankverzekeraar Levob heeft vorig jaar door betere operationele resultaten en betere beursresultaten een winst geboekt van # 11 mln bij een opnieuw licht gedaalde brutopremieomzet.

Aan brutopremie werd # 219 (225) mln geboekt. De fiscale wijzigingen in de lijfrenteaftrek en het premiesparen deden zich, net als in 2002, gevoelen in het levenbedrijf. De premieomzet daalde daar tot # 162 (169) mln, vooral door een teruggang in periodieke premies (van # 119 mln naar # 113 mln). De koopsomproductie bleef met # 49,3 (49,8) mln vrijwel gelijk. De nieuwe productie van periodieke premies daalde met 12%. Het beleggingsresultaat voor rekening en risico van polishouders was weer positief: # 24,8 (-172,8) mln.
Alleen Schade verhoogde het premie-inkomen en kwam uit op # 33,7 (31,0) mln, “als gevolg van een actief acquisitiebeleid, een premieverhoging in de branche Motorrijtuigen en een actie in de branche Brand”. Levob Inkomen zag de brutopremies dalen tot # 23,2 (25,3) mln.
Resultaten
Levob schrijft het fors verbeterde nettoresultaat, # 11,5 (-10,0) mln, grotendeels toe aan de over de hele linie verbeterde operationele resultaten. Het gezamenlijke operationele resultaat kwam uit op # 26,2 (14,5) mln, waarvan # 7,3 (2,5) mln in Leven.
Het brutoresultaat van het levenbedrijf verbeterde aanzienlijk van # -25,9 mln tot # -5,6 mln door minder slechte beursresultaten. Het schadebedrijf boekte een 30% hogere brutowinst van # 4,2 (3,2) mln door een betere schadelastbeheersing en een strenger acceptatiebeleid. Het brutoresultaat van Levob Inkomen verdrievoudigde tot # 5,2 (1,7) mln, ook hier onder meer door een betere beheersing van de schadelast.
Het bankbedrijf verbeterde de winst voor belastingen met 38% tot # 6,9 mln door lagere kosten en hogere interestmarges.
De solvabiliteitsmarge van Levob Leven is door een kapitaalinjectie vergroot van 155% tot 167% van het wettelijk vereiste minimum. Het eigen vermogen bedroeg eind vorig jaar # 158,3 (150,8) mln.
In verband met de geplande fusie met Achmea doet Levob geen uitspraken over het verwachte resultaat voor dit jaar. “Wij verwachten wel een verder stijgende omzet over de hele breedte van ons assortiment.”

Reageer op dit artikel