nieuws

Winst verzekeringsbedrijf Fortis plust 17%

Archief

De nettowinst van het verzekeringsbedrijf van Fortis in ons land is vorig jaar verder gestegen tot € 624 (534) mln (+17%)

Het concern schrijft dat toe aan “een sterke ontwikkeling bij Leven, strenge kostenbeheersing en een gemiddeld lagere belastingdruk”. Het brutopremie-inkomen steeg met 17% tot € 5.380 (4.604) mln. De stijging is voor het overgrote deel te danken aan een collectief levencontract ter waarde van € 710 mln. Die inkomsten buiten beschouwing gelaten, resteert een premieomzet van € 4.670 mln (+1%), waarvan € 2.727 (2.635) mln in Leven. De marge op de nieuwe levenproductie, in 2005 gedaald tot 2,22%, is verbeterd tot 2,42%. Het schadebedrijf boekte een lichte daling van het brutopremievolume: € 1.943 (1.969) mln. Qua technisch resultaat presteerden vooral de branches Motorrijtuigen en Ongevallen & Ziekte goed.

Reageer op dit artikel