nieuws

Winst spaarkasbedrijf Tiel Utrecht omlaag door groei nieuwe produktie

Archief

Tiel Utrecht Verzekerd Sparen heeft haar winst vorig jaar zien kelderen. De winst na belastingen van Tiel Utrecht Verzekerd Sparen beliep f 0,6 (4,7) mln.

De forse groei van de (nieuwe) produktie en de directe afschrijving van de verkoopkosten hebben de bedrijfsresultaten “op gezonde wijze onder druk gezet”, aldus de directie in het jaarverslag over 1994.
De nieuwe produktie beliep 19.744 contracten met een volume van f 424,7 (163,8) mln. Het totale aantal ingeschreven overeenkomsten steeg vorig jaar naar 152.400 (144.932). Inclusief verzekering groeide het totale bedrag aan spaarkasinschrijvingen met ruim 21% naar f 1.786 (1.472) mln. Aan spaarders werd f 116 (112) mln uitgekeerd. Tiel Utrecht Verzekerd Sparen 1994 1993 omzet incl. intrest 190,3 168,5 w.v. spaarstortingen 104,1 85,9 risicopremies 25,1 20,5 netto winst 0,6 4,7 administratievergoeding 19,6 10,9 totale kosten 41,0 23,9 w.v. provisies 20,3 6,2 fondsuitkeringen/afkoop 127,4 119,9 nieuwe produktie 425 164 nominaal spaarkapitaal 1.786 1.472 verzekerd kapitaal 2.028 1.879 spaartegoed 954 964

Reageer op dit artikel