nieuws

Winst Prudential stijgt fors

Archief

De winst na belastingen van Prudential Leven is flink gestegen: van f 1,9 mln in 1993 tot f 6,3 mln in 1994, meldt de maatschappij.

Als redenen voert de maatschappij aan dat door de nieuwe regelgeving van de Verzekeringskamer de toevoegingen aan technische voorzieningen een lager niveau hadden en dat de bedrijfskosten op nagenoeg hetzelfde niveau gehouden konden worden als dat van 1993. Het aantal medewerkers liep terug tot 68 (72).
Het premie-inkomen eigen rekening is in 1994 gestegen tot f 145 (in 1993: 104) mln. De omzet beliep f 211 (154) mln.
Het eigen vermogen groeide tot f 48,6 (32,2) mln.
De verslaggeving nieuwe stijl op basis van de nieuwe regelgeving die met ingang van het verslagjaar 1995 moet plaatsvinden, zal Prudential al toepassen voor het jaar 1994.

Reageer op dit artikel