nieuws

Winst levenbedrijf behoudt stijgende lijn

Archief

Winst levenbedrijf behoudt stijgende lijn

De gezamenlijke nettowinst van de 98 in Nederland actieve levensverzekeraars die onder toezicht staan van de Verzekeringskamer, is in 1996 gestegen tot ruim f 3,5 mld. De grootste winstgroei komt op naam van Amev dat qua premievolume juist moeilijke jaren doormaakt.
Het totale nettoresultaat na belastingen van het levenbedrijf komt uit op f 3.506 (3.051) mln. De winstgroei is daarmee in absolute cijfers andermaal hoger dan in voorgaande jaren: f 455 mln, tegen f 434 mln in 1995. Relatief stijgt het resultaat in het verslagjaar met 14,9% (16,6%).
Het grootste winstcijfer is opnieuw voor Aegon. Met een winst van f 837 (763) mln neemt Aegon bijna een kwart van de winst van het totale levenbedrijf voor zijn rekening. Toch blijft de winstgroei van Aegon met 9,7% achter bij die van het totale levenbedrijf (14,9%).
De op één na grootste winst wordt geboekt door Nationale-Nederlanden. NN Leven komt uit op een winst van f 653 (572) mln. De winstontwikkeling van Amev, dat voor het tweede achtereenvolgende jaar wordt geconfronteerd met een premiedaling, is zeer zonnig. Met een winstgroei van ruim 29% verstevigt Amev zijn derde plaats.
Stad Rotterdam ziet zijn winstcijfer (van f 81 mln naar f 51 mln) met 37% afnemen en valt daardoor uit de top-10. Een bijzondere bate zorgde in 1995 voor een geflatteerd hoog winstcijfer. Zonder die bate bedroeg de winst in 1995 f 40,7 mln, zodat in 1996 bij ‘de Stad’ sprake is geweest van een winstgroei van ruim f 10 mln.
Het verslagjaar telt, net als in 1995, dertien verliezers: levensverzekeraars die in de rode cijfers eindigen. Daaronder zijn drie nieuwkomers: RoZeker (f -2,9 mln), SFB Leven (f -9,0 mln) en ABP Leven. Met name de laatste kampt met een aanzienlijk aanloopverlies van f -11,7 mln.
Top-10 nettoresultaat 1996 1995 1 1 Aegon 837.024 763.015
2 2 Nationale-Nederlanden 653.486 571.766 3 3 Amev 459.971 356.357 4 4 Delta Lloyd 267.080 220.297 5 6 Centraal Beheer 145.240 123.888 6 5 Avéro 142.098 141.845 7 7 Zwitserleven 130.451 120.966 8 8 Interpolis 120.901 98.164 9 9 RVS 94.342 81.767 10 11 Alhermij 68.181 61.510 * bedragen x f 1.000

Reageer op dit artikel