nieuws

Winst gekelderd bij Zevenwouden

Archief

De onderlinge schadeverzekeraar Zevenwouden heeft de winstcijfers in het afgelopen jaar behoorlijk zien dalen als gevolg van een groot aantal branden.

De totale bruto schadelast bedroeg f 8,4 mln (63% van de verdiende premie). De winst kwam hierdoor uit op f 0,2 (0,9) mln. Voor het lopende jaar verwacht de directie een winstherstel op het niveau van vóór 1997, uitgaande van een genormaliseerd schadecijfer
Ondanks de sterk toegenomen concurrentie realiseerde de Friese verzekeraar een behoorlijke groei in de omzet. Het premie-inkomen steeg in het verslagjaar met 12% tot f 14 mln. Als gevolg van de goede beleggingsresultaten nam het eigen vermogen toe met 11% tot f 10,3 mln.

Reageer op dit artikel