nieuws

Winst De Hoop daalt licht

Archief

Levensverzekeraar De Hoop heeft vorig jaar zijn resultaten iets zien dalen.

De Hoop incasseerde in 1998 aan brutopremies f 12,0 (11,1) mln, waarvan f 9,2 (8,3) mln voor eigen rekening. Door hogere uitkeringen bij overlijden en door expiraties van polissen kwam het totale bedrag aan uitkeringen ook hoger uit: f 9,3 (8,2) mln.
Het bruto technisch resultaat daalde hierdoor naar f 4,6 (4,8) mln. Dit bedrag is vrijwel geheel als winstdeling uitgekeerd aan cedenten. De nettowinst van de herverzekeraar van levensverzekeringen daalde tot f 2,6 (3,0) mln. De nettowinst is als dividend uitgekeerd aan de drie aandeelhouders (elk 33,3%): Onderlinge ‘s-Gravenhage, Aegon en Nationale-Nederlanden.
De nieuwe productie van De Hoop steeg vorig jaar met 20% tot f 96,6 mln verzekerd kapitaal. De portefeuille is daarmee met 9% gestegen tot f 624 mln. De solvabiliteit is f 105,0 mln, waar f 5,1 mln vereist is.

Reageer op dit artikel