nieuws

Winst Bovemij met 21% gestegen

Archief

Bovemij Verzekeringen, 100% dochter van Bovag, heeft vorig jaar een groei van de (premie)omzet gerealiseerd tot € 152,9 mln. Ten opzichte van 2003 (€ 136,9 mln) betekent dit een stijging van 12%. 

Ook de schadelast laat met 65% een verbetering zien ten opzichte van 2003, toen deze 70,1% bedroeg. Dit verlaagde percentage heeft Bovemij te danken aan een verbeterde risicospreiding over klantgroepen en producten, de implementatie van schadelastbeheersing- en preventiemaatregelen en een evaluatie van het herverzekeringsbeleid.
Het resultaat voor belasting van Bovemij kwam vorig jaar uit op € 13,1 (10,8) mln, een verbetering van bijna 21% ten opzichte van 2003, die voortkomt uit het reguliere verzekeringsbedrijf, het beleggingsresultaat (6% van de netto verdiende premie) en een toename van de productiviteit (een stijging van de bruto premie per FTE met 8%).
Bovemij wil in 2005 verder gestalte geven aan het serviceconcept Dealergarant Verzekeringen, gericht op de verkoop van autoverzekeringen via dealerbedrijven. In 2005 wordt ernaar gestreefd het aantal deelnemende dealers te verdubbelen. Ten slotte wil Bovemij voor Bovag-leden oplossingen ontwikkelen voor de aangekondigde wijzigingen in het arbeidsongeschiktheids- en zorgstelsel.

Reageer op dit artikel