nieuws

Winst Aegon in eerste kwartaal met 12% omhoog

Archief

De brutowinst van Aegon in ons land steeg het afgelopen kwartaal met 12% tot f 498,0 (434,1) mln. Het overgrote deel kwam voor rekening van het levenbedrijf: f 478,2 (383,4) mln. De brutopremie-omzet steeg met 10,6% naar f 3.508,3 (3.171,1) mln.

Aegon behaalde in de eerste drie maanden een brutopremie-inkomen in levensverzekeringen van f 3.054,3 (2.743,6) mln, een stijging van 11,3%. Het aandeel voor rekening en risico van polishouders nam toe met 22% naar f 2.040,6 (1.672,6) mln.
De koopsomproductie steeg eveneens en wel met ruim 32% tot f 1.060,0 (802,2) mln. Ook hier was het aandeel unit-linked koopsommen het grootst: f 722,8 (436,3) mln. Aan periodieke premies incasseerde de maatschappij f 1.996,6 (1.941,5) mln, waarvan voor rekening en risico van polishouders f 1.317,8 (1.236,3) mln.
Het schadebedrijf (exclusief ziektekosten) van Aegon Nederland behaalde in het eerste kwartaal een brutopremie-omzet van f 297,5 (290,9) mln. De ziekte- en ongevallentekening was goed voor een brutopremie van f 156,5 (136,6) mln. De brutowinst van het schadebedrijf nam toe met 54% tot f 44,1 mln, ondanks enkele grote schadeclaims van omvangrijke branden. De totale nettowinst van Aegon Nederland kwam uit op f 379,0 (337,2) mln.

Reageer op dit artikel