nieuws

Winst…

Archief

Openhartige taal van Verbondsvoorzitter Jonker op de jongste ledenvergadering: verzekeraars moeten er maar eens rond voor uit durven komen dat zij in 1995 goed hebben geboerd, én dat zoiets best eens hardop gezegd mag worden

Je kunt toch niet altijd bescheiden blijven… De woorden van Jonker getuigen van gevoel voor realiteitszin. Verzekeraars die zich in voorgaande jaren in alle toonaarden beklaagden over de slechte resultaten in het schadebedrijf, zouden zich niet zo ingetogen moeten uitlaten als het de branche voor de wind is gegaan. Valse bescheidenheid vindt Jonker. En hij heeft gelijk. Ook in commerciële verzekeringen is winst maken niet vies, zelfs niet als het saldo erg hoog uitvalt. In zijn oproep aan verzekeraars om zelfbewuster om te gaan met de publikaties van hun jaarcijfers, maakt Jonker één fout: verzekeraars denken niet hetzelfde als verzekerden. De consument vindt verzekeren een noodzakelijk kwaad. Risico’s die hij niet kan of wil dragen, worden onder premiebetaling afgewenteld op de rug van verzekeraars. Als die risico’s niet plaatsvinden en verzekeraars daardoor (veel) geld overhouden, bezorgt dat de consument écht geen blij gevoel, laat staan dat er voor hem “niks leukers” is dan deelgenoot te zijn van een succesvolle onderneming of bedrijfstak, zoals Jonker verwoordde. Een blijk van grenzeloze naïviteit of een groot gebrek aan inlevingsvermogen! De uitlatingen van Jonker laten zich verklaren door een gevoel van miskenning. Verzekeraars worden gekarakteriseerd als kil, afstandelijk en te veel uit op het eigenbelang, terwijl zij juist ‘nette mensen’ willen zijn. Om dit imagoprobleem op te lossen, zijn er volgens Jonker twee mogelijkheden: nog meer doen om de hogere verwachtingen in te lossen of deze bijstellen tot een voor verzekeraars acceptabeler niveau. Het eerste lijkt indachtig het motto ‘de klant is koning’ de logische weg. Verzekeraars moeten hun bedrijfswinsten niet verdoezelen, maar op natuurlijke wijze communiceren, ook naar verzekerden. Daar mag het echter niet bij blijven! Zoals slechte resultaten in het verleden vaak een voorbode waren van premieverhogingen, kunnen hoge(re) winsten een reden zijn tot premieverlagingen of hogere winstdelingen. Ook kunnen winsten worden aangewend voor betere arbeidsvoorwaarden voor het personeel, of worden besteed aan werklozenprojecten, en dit keer in de bedrijfstak zelf. Wellicht dat de consument dan zal redeneren dat er niets leukers is dan deelgenoot te zijn van een bedrijfstak die zich direct betrokken voelt bij de maatschappelijke ontwikkelingen, zonder zijn commerciële doelstellingen te hoeven verloochenen. Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel