nieuws

Windstilte na onrust bij Amicon

Archief

De onrust onder de Amicon-werknemers is wat geluwd. De vakbonden zijn ingeschakeld en er staan gesprekken op stapel tussen directie, raad van bestuur en raad van commissarissen.

De afgelopen weken is het hommeles geweest bij Amicon Zorg. De juridische fusie met Geové RZG (materieel zijn de partijen begin dit jaar onder de naam Amicon gefuseerd) leek daardoor op losse schroeven te staan. De onrust ontstond nadat de raad van commissarissen op 21 december bekend maakte dat interim-directeur Arie Versluis – wiens contract eind februari afloopt -) was vertrokken. Versluis was tevens bestuurslid van de holding Amicon. Mede doordat de herbenoeming van de directieleden van Amicon Zorg (die in 2000 zou plaatsvinden) uitbleef, vreesde het personeel dat fusiepartner Geové RZG het voortaan geheel voor het zeggen zou krijgen door een directie uit de eigen gelederen te benoemen. Men hield daar vooral rekening mee, doordat de holding – na het vertrek van Versluis – uitsluitend wordt bestuurd door Henk Schildkamp die afkomstig is van RZG.
Het personeel van Amicon Zorg diende een petitie in, waarin werd aangedrongen op herbenoeming van de directie en op verdere uitvoering van de plannen die nog onder Versluis waren gemaakt.
Volgens Amicon-woordvoerder Marcel Kummel had het personeel, onder condities, geen bezwaar tegen de fusie. De OR van Amicon Zorg heeft zich achter deze petitie geschaard.
Gesprekken
De OR heeft inmiddels gesprekken gehad met de raad van bestuur en met de raad van commissarissen (voorzitter is Barbara Fransen, voorheen voorzitter RvC van de ‘oude’ Amicon). De vakbonden FNV en de Unie zijn ingeschakeld en hebben gepraat met de OR en met het bestuur. “Daarover doen wij noch de vakbonden mededelingen”, zegt Kummel. Het resultaat van dit alles is, dat er gesprekken komen tussen directie, bestuur en commissarissen.” Er zijn nog geen data vastgesteld. Voor de benoeming van het directieteam liggen voorstellen bij de OR. Over de voorstellen wil Kummel niet zeggen. (Zie kader)
Amicon
De holding Amicon omvat drie werkmaatschappijen: Amicon Zorg, Geové RZG, en Arbo en Reïntegratie.
Het bestuur van de holding bestaat uit voorzitter Henk Schildkamp, de vroegere voorzitter van de raad van bestuur van RZG. Arie Versluis werd aangetrokken als ad-interimlid van de raad van bestuur en directievoorzitter ad-interim bij Amicon Zorg.
De directie van Amicon Zorg werd gevormd door: Arno Everts, interim-directeur Zorg (voor wie nu een vaste aanstelling ter beoordeling ligt bij de OR), Jacques Francois, directeur marketing (die op 1 mei opstapt), Wim Wickering, directeur Individueel, en Bas Bakker, directeur ICT. Het contract met Jellemiek Zock, interim-directeur Human Resourch, loopt op 1 mei af en wordt niet verlengd.

Reageer op dit artikel