nieuws

Wind mee voor hypotheekmarkt: 25% meer produktie in 1994

Archief

Het jaar 1994 is een topjaar geweest voor aanbieders van (woning)hypotheken. Niet eerder werden zo veel hypotheektransacties gedaan. Zowel in aantal als in bedragen groeide de produktie met zo’n 25%. De totale afzet groeide tot boven f 107 mld, aldus CBS-cijfers.

Door de geldgevers zijn vorig jaar 477.149 (379.163) hypotheken gesloten, waaronder in de particuliere markt 415.000 (334.000) transacties, een toename van 24%. Deze groei is vooral veroorzaakt door de toename (65%) van het aantal consumenten dat is overgestapt op een andere hypotheekvorm (oversluiters), c.q. de bestaande hypotheek heeft verhoogd. Hun aandeel in de totale produktie beliep 41% (1993: 31%).
Dit jaar wordt op ten hoogste 250.000 transacties gerekend als gevolg van de hogere hypotheekrente.
Bouwfonds Hypotheken
Bij het Bouwfonds nam het aantal hypotheken met 3,1% toe tot 13.523 (13.120). Het totale hypotheekbedrag steeg met 19,7% naar f 2.978 (2.488) mln.
De portefeuille van het Bouwfonds steeg met f 2,6 mld tot f 14,7 mld, waaronder f 11 (9,2) mld van Bouwfonds Hypotheken. Het hypotheekbedrijf werkt met vier geldverstrekkers (Bouwfonds, Westerdorp Hypotheken, PGGM, Hoevelaken Hypotheken) en heeft kantoren in Delft, Eindhoven, Haarlem en Hoevelaken.
HNG Hypotheken
Een van de samenwerkingspartners van het Bouwfonds is het Hypotheekfonds Noordbrabantse Gemeenten, kortweg HNG Hypotheken.
Dit hypotheekfonds behaalde in 1994 eveneens een hogere produktie. In totaal werden 6.344 (5.778) hypotheken verstrekt met een volume van f 883 (776) mln. Daaronder 2.907 (2.504) spaarhypotheken voor de som van f 532 (458) mln. De hypotheekportefeuille groeide naar 44.382 (42.736) hypotheken met een totaalbedrag van f 4.146 (3.770) mln.
HNG Hypotheken zegt samen te werken met met 200 (180) geldverstrekkers. De hypotheken worden afgezet via vooral makelaars o/g en assurantiekantoren.
ABP Hypotheken
Dit laatste doet ook het hypotheekbedrijf van het pensioenfonds ABP, dat vorig jaar aanmerkelijk aan de weg timmerde. De verkoop via 1.500 (gespecialiseerde) tussenpersonen, waaronder alle hypotheekketens, nam gestaag toe.
In totaal werd in 1994 voor f 3,3 mld aan hypotheken verstrekt, waarvan f 1,9 mld aan spaarhypotheken. De nieuwe produktie hypotheken beliep f 1,6 mld, waarvan f 1,2 mld door overname van portefeuilles van derden. De totale hypotheekportefeuille van ABP groeide naar f 17,6 mld.
ABP Hypotheken heeft diverse partners, waaronder tien verzekeraars voor de traditionele levenhypotheek. Dat zijn: Aegon, Amev, Delta Lloyd, Hooge Huys, NN, NOG, Royal Nederland, Stad Rotterdam, Zwitserleven en Zwolsche Algemeene. Met Stad Rotterdam wordt ook samengewerkt bij de verkoop van de spaarhypotheek.
PVF Hypotheken
Een relatieve nieuwkomer is PVF Hypotheken, het verzelfstandigde hypotheekbedrijf van het GAK. PVF Hypotheken verstrekte vorig jaar 44.111 (33.151) hypotheken met een totaalbedrag van f 938 (866) mln.
Daaronder waren 6.152 (5.573) spaarhypotheken met een volume van f 720 (656) mln. De portefeuille groeide naar 24.700 (23.029) hypotheken van in totaal f 3.896 (3.388) mln, waarvan 23.771 (22.250) woninghypotheken met een totaalsom van f 2.526 (2.358) mln.
PVF zegt samen te werken met 23 geldverstrekkers.
Hypotrust
Een echte nieuwkomer is Hypotrust, het facilitair hypotheekbedrijf van Blauwhoed. Sinds de start in mei vorig jaar sloot Hypotrust 760 (woning)hypotheken voor de som van in totaal f 120 mln, waarvan 560 leven-en spaarhypotheken voor de som van f 90 mln.
Het bedrijf distribueert hypothecaire leningen voor vijf financiers (o.m. Bank Nederlandse Gemeenten, de Franse hypotheekbank Credit Foncier) in samenwerking met 600 (gespecialiseerde) tussenpersonen, inclusief vestigingen van alle hypotheekketens. Deze maand komt Hypotrust met een verbeterde spaarhypotheek op de markt waarbij een arrangement is gesloten met verzekeraar Generali. Voor de gewone spaarhypotheek werkt Hypotrust samen met verzekeraar UAP Nederland.
De Hypotheker
Van de hypotheekketens die actief zijn in de markt claimt De Hypotheker’s Associatie met 82 vestigingen goed te hebben geboerd. In 1994 zouden meer dan 20.000 hypotheken zijn afgezet, een vervijfvoudiging ten opzichte van 1990. De hypotheeksom steeg met 25% naar ruim f 3 mld, aldus De Hypotheker’s Associatie.
Het provisie-inkomen zou mede daardoor met 24% zijn gestegen. De keten claimt nu een marktaandeel van 5%. In de loop van dit jaar verwacht de Hypotheker de 100.000ste hypotheek te kunnen sluiten.
Huis & Hypotheek
Een (kleinere) keten is Huis & Hypotheek Nederland met 69 (44) vestigingen, bestaande uit NVM-kantoren die niet willen aansluiten bij de eigen keten van de makelaarsorganisatie.
Huis & Hypotheek zegt vorig jaar 8.700 (6.300) hypotheken te hebben geboekt met een totaalbedrag van f 1,5 (1,1) mld. Gemiddeld komt dat neer op f 172.400 (175.000). De gemiddelde omzet per vestiging zou f 21,7 mln bedragen.
Dit jaar heeft Huis & Hypotheek zich ten doel gesteld het aantal kantoren uit te willen breiden naar 75 per 1 juli a.s., en 80 per eind dit jaar. De omzet is geraamd op f 1,8 mld.
NVM Hypotheekshop
De andere hypotheekketen die bestaat uit NVM-kantoren is NVM Hypotheekshop. Deze adviesketen bemiddelde – naar eigen opgave – in 1994 bij ruim 23.000 (21.000) hypotheken. Daarmee was een hypotheekbedrag gemoeid van f 3,7 (3,4) mld, aldus NVM Hypotheekshop.
Het aantal vestigingen liep opnieuw iets terug. In 1994 waren 276 (289) NVM-kantoren aangesloten. De daling zou zijn veroorzaakt door de grotere nadruk op het leveren van kwaliteit bij de dienstverlening.
De resultaten van de hypotheekadviesketen Koophuis Nederland (onderdeel NOG) en HypotheekVisie zijn niet opgegeven.

Reageer op dit artikel