nieuws

Wim Lups (NRL) start helpdesk Personenschade

Archief

Mr Wim Lups (37), die voordien marketing-manager bij Audalet was, stichtte op 1 april vorig jaar het Nederlands Rekencentrum Letselschade (NRL)

Hij heeft het éénjarig bestaan van zijn onderneming aangegrepen om de helpdesk ‘Rekenen Aan Personenschade’ te introduceren. “Letselschade-experts en -advocaten kunnen hier tips krijgen en vragen stellen over het berekenen van arbeidsvermogensschade. Deze schade is doorgaans veel groter dan het smartegeld. Met name als gevolg van de vele wijzigingen in het sociale verzekeringsstelsel wordt de berekening steeds complexer”, motiveert Lups. De helpdesk (030-230.44.90) is kosteloos te raadplegen. Het NRL is onafhankelijk en regelt zelf geen schades. “Wij worden ingeschakeld door zowel verzekeraars als belangenbehartigers bij het inschatten van het verlies van arbeidsvermogen bij letsel en overlijden. Wij verwerken de door een partij geformuleerde uitgangspunten tot een schadeberekening.” Lups is best wel ingenomen met de reputatie die zijn NRL inmiddels heeft verworven. “Zo worden wij regelmatig door een rechter opgeroepen voor deskundigenonderzoek of als getuige-deskundige”. In geval van actuariële berekeningen maakt het NRL gebruik van het landelijk geaccepteerde Audalet-systeem. En ook op dit terrein is ‘outsourcing’ (het uitbesteden van activiteiten) aan de orde van de dag. Lups: “Veel organisaties met een abonnement op het Audalet-systeem laten dit geheel of gedeeltelijk bij ons installeren”.

Reageer op dit artikel