nieuws

Wilsverklaringsactie AM gaat van start

Archief

In een oplage van 43.000 exemplaren valt binnenkort het nieuwe wilsverklaringsformulier op de deurmat van alle lezers van Assurantie Magazine. Daarbij gaat het om zo’n dertigduizend huidige cc-abonnees en dertienduizend kandidaat-abonnees. Tot uiterlijk 16 juli loopt de termijn waarbinnen het formulier kan worden teruggestuurd. Wie dit niet doet, verspeelt daarmee het gratis abonnement.

Het insturen van het wilsverklaringsformulier geeft geen recht op een gratis abonnement; bepalend is of lezers voldoen aan de vastgestelde criteria. Nieuwe abonnees die aan deze criteria beantwoorden, betalen een eenmalig inschrijfbedrag van f 75. Lezers die buiten de doelgroep vallen, kunnen zich op AM abonneren tegen betaling van f 150 per jaar.
De tweejaarlijkse wilsverklaringsactie heeft plaats conform de gedragsregels die zijn vastgesteld door het Nederlands Uitgeversverbond. Voor vragen en/of opmerkingen over deze wilsverklaringsactie kan contact worden opgenomen met onze afdeling Klantenservice, tel. 0172-466.757.

Reageer op dit artikel