nieuws

Willis: ‘Verzeker WIA niet helemaal dicht’

Archief

Verzekeringsmakelaar Willis pleit ervoor niet standaard de inkomensval bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid als gevolg van de WIA volledig te verzekeren.

“Een werkgever zou eerst moeten kijken naar de herplaatsingmogelijkheden voor hun werknemers, zodat zij kunnen voldoen aan de vereiste verdiencapaciteit”, zo lichtte Marcel Veenstra, marketingmanager Employee Benefits van Willis, dit uitgangspunt toe op een onlangs gehouden seminar.
Willis sluit hiermee aan bij de beweegredenen van de overheid om de WAO te veranderen in de WIA. Het algemene overheidsdoel hierbij is namelijk om werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn meer en langer aan het werk te houden om het economisch herstel te stimuleren.
Veenstra: “Er is sprake van een schokkende terugval in het inkomen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, het zogenoemde WGA-hiaat, als de medewerker niet minimaal 50% van zijn resterende verdiencapaciteit benut. Als een werkgever zijn werknemers kan opvangen bij het voldoende benutten van de verdiencapaciteit, dan is een WGA-hiaatverzekering helemaal niet nodig.”
Het WGA-hiaat is niet hetzelfde als het WAO-gat, benadrukt Veenstra. “Werkgevers hadden inderdaad het WAO-gat dichtverzekerd, maar het WGA-hiaat is een onzeker voorval. Het ontstaat alleen als de verdiencapaciteit niet volledig wordt benut. Dit verklaart ook waarom de WGA-premies beduidend lager liggen dan de WAO-premies.”
Willis stelt dat vooral bij grotere bedrijven het niet verzekeren van het WGA-hiaat een optie is. “Voor het midden- en kleinbedrijf is het natuurlijk veel lastiger om gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers te herplaatsen.”
Claims
De verzekeringsmakelaar verwacht daarentegen dat de invoering van de WIA wel tot een hardere arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer kan leiden. Veenstra: “Wij denken dat juridische claims van de werknemer naar de werkgever op dit vlak zullen toenemen. Stel dat je als werknemer op de arbeidsvloer gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt en de werkgever kan je niet herplaatsen en heeft ook geen verzekering gesloten, dan zal dit tot een conflict kunnen leiden.” Willis adviseert werkgevers dan ook goed in kaart te brengen of ze claims van werknemers kunnen voorkomen. “Kunnen ze dat niet, dan is het gewenst dit risico te verzekeren.”
Daarvoor zijn er verschillende verzekeringsmogelijkheden: verzekeringen die het gehele hiaat dichten of die een aanvullende uitkering geven. “Met de aanvullende verzekeringen behoudt de werknemer een prikkel tot werken. Dit heeft als voordeel voor de werkgever dat de werknemer niet vervreemdt van de werkplek.”
Tot slot vindt Willis dat de WIA niet alleen een verantwoordelijkheid van de werkgever is. “Werknemers kunnen ook individueel voorzieningen treffen”, aldus Veenstra. “En werkgevers hoeven niet automatisch de premie voor hun rekening te nemen. De individuele verantwoordelijkheid van de werknemer wordt vergroot als ze zelf iets moeten doen, bijvoorbeeld via hun portemonnee.”

Reageer op dit artikel