nieuws

Willis-topman: “Veel kleine makelaars krijgen het moeilijk”

Archief

“De risico’s worden steeds ingewikkelder, waardoor makelaars steeds meer investeringen moeten doen in zaken als informatica, informatievergaring en productkennis

Daarom zullen heel veel kleine, lokale makelaars het zeer moeilijk kunnen krijgen. Wie als makelaar wil scoren, moet zich alleen met zijn makelaarstaak bezighouden en niet met allerlei nevenactiviteiten.” Dat is de mening van Willis-topman Joe Plumeri. Groeiperspectieven ziet hij met name in de branches bestuurdersaansprakelijkheid, milieuverzekeringen, herverzekeringen en in alternatieve risicofinanciering.

Reageer op dit artikel