nieuws

Wijzigingen aov bij Levob, Hooge Huys, Stad Rotterdam en Tiel Utrecht

Archief

Het blijft roerig in de aov-markt. Er doen zich vooral kettingreacties voor op het terrein van de klasse-indeling van administratieve beroepen en ten aanzien van het arbeidsongeschiktheidscriterium. Bij dat laatste is vooral ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’ favoriet, maar niet in alle gevallen.

Zo heeft Levob in de basis-variant van haar aov-lijn (Aov Elementair) gekozen voor toepassing van het in de sociale verzekeringen gehanteerde criterium ‘gangbare arbeid’ als maatstaf voor de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid.
Omdat gangbare arbeid strenger is dan het tot dusver door Levob gehanteerde criterium passende arbeid, kunnen de premies dalen. De premieverlaging kan oplopen tot 15%.
Levob zegt de aanpassing van de Aov Elementair tevens te hebben aangegrepen om (voor de gehele aov-lijn) de beroepsklasse-indeling te herzien. De puur administratieve beroepen zijn nu ingedeeld in de laagste klasse.
Hooge Huys
Om zijn positie in de aov-markt verder te verbeteren, heeft ook Hooge Huys begin deze maand met directe ingang het tarief voor (overwegend) administratieve beroepen aantrekkelijker gemaakt. Deze beroepen zijn verkast van beroepsklasse 2 naar klasse 1.
De herindeling betreft de produkten Ondernemers-Aov, Starters-Aov, en Werknemers-Aov Topdekking. De beroepsklasse-indeling voor de ‘Werknemers-Aov Wao-gat’ wijzigt niet.
Stad Rotterdam
Bij Stad Rotterdam is voor alle bestaande en nieuwe individuele aov’s voor zelfstandigen het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid ingevoerd. Bij de toepassing wordt “wèl bekeken of taakverschuivingen of werkverandering binnen het eigen bedrijf van de verzekerde mogelijk zijn”. Deze laatste toevoeging geldt alleen voor rubriek B.
Zoals gezegd, geldt de nieuwe regeling voor de gehele portefeuille, maar wel met als voorwaarde dat de verzekerde op dit moment arbeidsgeschikt is en dat er sprake is van een in het SR-tarievenboek gepubliceerd beroep. Is het beroep niet gepubliceerd, dan zal per situatie – op verzoek van de betrokken assurantiebemiddelaar – worden bekeken of het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid van toepassing kan zijn.
Tiel Utrecht
Ook Tiel Utrecht heeft in beginsel voor alle nieuwe posten waarvan de beroepen gepubliceerd zijn, het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid ingevoerd. Enkele specifieke aov-vormen zijn hiervan uitgezonderd (hypotheek-aov, wao-gatverzekeringen).
“Voor verzekeringen die vóór 1 april 1996 zijn gesloten, hanteren wij beroepsarbeidsongeschiktheid wanneer bij een nieuwe schade het verzekerde beroep tenminste 5 jaar is uitgeoefend. Voor bestaande schades zal deze richtlijn ook gelden als de arbeidsongeschiktheid is ontstaan ná 1 april 1995”, aldus Tiel Utrecht in een circulaire aan het intermediair.

Reageer op dit artikel