nieuws

Wijsheid

Archief

Stilstand is achteruitgang, zeker in het assurantie-onderwijs

Optimale vakkennis is de belangrijkste voorwaarde voor een gezonde bedrijfstak én de springplank voor een toonaangevende rol binnen het Europese verzekeringswezen. Kennis is macht! Op de jaarvergadering van de Federatie van Assurantieclubs brak SVV-voorzitter Verheij een lans voor een verbetering van het assurantie-onderwijs in ons land. Zijn ‘noodkreet’ dat de kwaliteit omhoog moet, dient als een ernstige waarschuwing te worden opgepakt, niet alleen door de ruim 23.000 leden van de assurantieclubs, maar door de gehele verzekeringsbedrijfstak. De eerste voortekenen wijzen er op dat er inmiddels serieus wordt gewerkt aan de opzet van een gedegen infrastructuur voor het assurantie-onderwijs. Zo lijken de SVV en de Federatie van Assurantieclubs de strijdbijl te hebben begraven en te pleiten voor constructieve samenwerking. Oók ééndracht maakt macht. Of zoals Verheij het omschreef: “Voor een goed onderwijsprodukt is soepel samenspel nodig.” Jammer is het, dat een integratie van beide organisaties (nog) niet tot speerpunt is verheven. Een onafwendbare stap is tevens een krachtenbundeling door de professionele opleidingsinstituten, waaraan gelukkig vrijwel alle assurantieclubs hun vakopleidingen hebben uitbesteed. De Veluwse Assurantieclub is de uitzondering op de regel, maar ook daar zal het gezonde verstand zeker een keer zegevieren. Immers, een concentratie van kennis en ervaring op het gebied van opleidingen is in het belang van de gehéle bedrijfstak. De fusie van de Rotterdamse en Amsterdamse opleidingscentra vormt wat dat betreft een goede aanzet om uiteindelijk te komen tot één instituut waarin alle vakopleidingen worden samengebracht. En als dat centrale opleidingsinstituut vervolgens samensmelt met de SVV, wordt voor het eerst recht gedaan aan de naam Stichting Vakontwikkeling Verzekeringsbedrijf. Krijgt de vlag ‘SVV’ uiteindelijk de lading die het verdient. Hoe nodig het is dat de branche één vuist maakt, bewijzen de jongste geluiden uit politiek Den Haag. De overheid dreigt haar voortgaande bezuinigingswoede dit keer te gaan koelen op de mbo-studenten, die voor de grootste instroom zorgen in de bedrijfstak en daarmee de ruggegraat van de bedrijven vormen. Met als gevolg dat de branche zelf de portemonnee moet trekken om de basisopleiding van toekomstige medewerkers veilig te stellen. De stap naar een volledige privatisering van het assurantie-onderwijs ligt in het verschiet, tenzij er een gepast antwoord komt. De oproep van Verheij om als bedrijfstak deel te nemen aan het door minister Ritzen geopende ‘kennisdebat’, mag daarom niet aan dovemansoren zijn gericht. Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel