nieuws

Wijers acht gestuurde schadestroom niet kwalijk

Archief

Minister Wijers van Economische Zaken meent dat de sturing van de autoschadestroom weliswaar leidt tot een toetredingsdrempel tot de markt voor autoschadeherstelbedrijven, maar dat ingrijpen op grond van de Wet economische mededinging niet aan de orde is.

Dit stelt de minister in antwoord op vragen van de D’66-kamerleden Van Walsem en De Koning. Wijers constateert dat verzekeraars hun cliënten stimuleren naar schadeherstellers te gaan waarmee de maatschappijen samenwerkingsovereenkomsten hebben afgesloten. Dit stimuleren gebeurt door informatieverschaffing (vermelding van bepaalde geselecteerde reparateurs op de groene kaart) en door financiële prikkels (een lager eigen risico en een verminderd verlies van de no-claimkorting).
De minister is evenwel van mening dat een beroep op de Wet economische mededinging weinig aanknopingspunten biedt, omdat Stichting Schadegarant, het samenwerkingsverband van een groot aantal verzekeraars, de autoreparateurs op basis van objectieve criteria selecteert. De schadeherstelbedrijven moeten namelijk voldoen aan de kwaliteitseisen van het Focwa Garantiefonds categorie 2, en de bedrijven moeten minimaal vijftig reparaties per jaar voor de bij Schadegarant aangesloten verzekeraars verrichten. De maatschappijen maken zich niet schuldig aan dwang van de verzekerden: het staat de cliënten vrij bij andere schadeherstellers aan te kloppen. Evenmin is gebleken dat Schadegarant en Focwa een directe overeenkomst hebben gesloten.
Wijers sluit niet uit dat in de toekomst de gestuurde schadestroom toch wordt aangepakt. Veranderende marktomstandigheden kunnen tot ingrijpen dwingen. Ook een strengere Mededingingswet kan voor de minister aanleiding zijn de gestuurde schadestroom alsnog onder de loep te nemen. Vorig jaar heeft Wijers een wetsvoorstel ingediend waarbij het huidige misbruiksysteem wordt vervangen door een verbodsysteem. Hierdoor zouden in beginsel alle mededingingsafspraken kunnen worden aangepakt. Over dit wetsvoorstel is deze week door de Kamer een beslissing genomen.

Reageer op dit artikel