nieuws

‘Wij gaan inspelen op wat intermediair van Levob wil’

Archief

Peter van den Bosch (38) is bij OV bank benoemd tot statutair directeur. Afgelopen jaar was hij er in dienst getreden als adjunct-directeur. Daarvoor werkte hij bij Fortis.

De bancaire dochter van Levob Verzekeringen heeft zojuist een grootscheepse herstructurering achter de rug, met name op het gebied van risicovolle zakelijke kredietverlening. Volgens Van den Bosch is nu de tijd aangebroken om meer aansluiting te zoeken met het verzekeringsbedrijf. “We gaan als OV bank meer inspelen op wat de tussenpersonen van Levob willen. Het intermediair wordt geconfronteerd met een verhoogde vraag naar producten op financieel gebied. Wij gaan daar op aansluiten. Het eerste voorbeeld daarvan is het zojuist geïntroduceerde spaarkrediet.”
Volgens de nieuwe OV bank-directeur is het ondanks de herstructurering van de bank niet geheel afgelopen met de zakelijke kredietverlening. “We blijven bestaande klanten ‘servicen’ en als er tussenpersonen zijn die gefinancierd willen worden, dan kan dat natuurlijk ook. Alleen bij risicodragend krediet zullen we vaker de vraag stellen of we er wel in willen stappen.”
Van den Bosch zegt blij te zijn om voor een relatief kleine organisatie als de OV bank te kunnen werken: “Het was mijn ambitie deel uit te maken van een onderneming die in staat is snel te manoeuvreren. Bij Fortis, mijn vorige werkgever, was dat vanzelfsprekend niet mogelijk. Ook vind ik het prettig om bij de dagelijkse commerciële werkzaamheden betrokken te zijn”.

Reageer op dit artikel