nieuws

‘Wie bulk voor kwaliteit stelt raakt evolutionair achterop’

Archief

De evolutie van de verzekeringsmarkt ligt besloten in het respect voor het individu.

De individualisering van onze maatschappij vraagt om een optimaal aangepaste situatie, waar het om de persoonlijke verlangens gaat, in het kader van inkomensafdekkingen. Collectiviteit ondergraaft dit principe.
Door onze medemens te respecteren in diens verlangens en behoeften, moeten de verzekeraars bij de aanbieding van hun produkten rekening houden met die individuele belangen. Er wordt weliswaar geredeneerd, dat een en ander betaalbaar moet blijven, en vandaar uit wordt helaas geredeneerd dat er zo goedkoop mogelijk (collectief) geproduceerd moet worden. Men denkt hiermee de kwaliteit te kunnen afkopen. Kwaliteit die zich laat vertalen in een persoonlijke begeleiding van het individu. Massa-Produktie ziet de verzekeraar, door toenemende concurrentie, als enige mogelijkheid om te overleven. Echter, waar men bulk voor kwaliteit stelt, raakt men evolutionair achterop. Het is juist die veredeling die ons evolutionair telkens een stapje verder brengt, en dit is de basis voor leven.
Het individu vraagt in toenemende mate om begeleiding op het gebied van verzekeren. Op het gebied van afdichting van sociale hiaten. De materie is oneindig complex en verlangt een lange tijd van bestudering. Deze tijd heeft het individu niet. In de strijd om het bestaan zal hij of zij zich ten volle moeten bekwamen in het eigen beroep. Waar in het verleden in de “baas zijn tijd” werd gezocht naar individuele voordelen op elk terrein, wordt nu weer ouderwets gewerkt. Nu zal thuis over de zaken moeten worden nagedacht.
Dit kost tijd, en wel vrije tijd. Het gemak dient de mens. Dus waar een helpende hand wordt geboden, wordt die dankbaar aanvaard.
Markt voor de kleine assurantie-tussenpersoon, die de individuele markt kent in al zijn toonaarden. Die jarenlang is gehinderd door collectieve afspraken. Waarmee het individu inmiddels is opgegaan in de massa. Collectiviteiten hebben niet de ruimte voor persoonlijke aandacht. De prijs/kwaliteit-verhouding is ver te zoeken. Wanneer de verzekeraar meent, dat kwaliteit zich alleen vertaalt in polisvoorwaarden, dan vergist hij zich. Dit gaat alleen op, wanneer, ongeacht “wat er ook gebeurt” alles, maar dan ook alles wat de mens kan overkomen wordt uitgekeerd.
Kwaliteit is een samenspel van die polisvoorwaarden en toepassingen op het juiste gebied. En elk gebied heeft zijn eigen complexiteiten. Complexiteiten, waardoor de mens het nog steeds wint van van de computer. Combinaties van factoren om tot een advies te komen.
Aandacht voor het individu.
Het huidige aantal assurantie-tussenpersonen kan met het oog op deze ontwikkelingen verdubbeld worden van 10.000 naar 20.000. En de verzekeraar zal er verstandig aan doen qua prijs en prestatie hierop in te spelen. P.A.M. Schoo Ab., directeur Platter en Schoo, Rheden

Reageer op dit artikel