nieuws

WIA-verzekering van Van Kampen

Archief

Ook de Van Kampen Groep heeft een WIA verzekering gelanceerd. AIG is de risicodrager.

De WIA Opvang Polis is het antwoord van Van Kampen op de WIA. Het belangrijkste productkenmerk is dat de polis het totaal van de loonaanvullinguitkering en het inkomen uit tegenwoordige arbeid aanvult tot 70% van het laatstverdiende loon. Dit geldt alleen bij een arbeidsongeschiktheid vanaf 35%.
De uitkering eindigt als de werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn reïntegratie of onvoldoende inspanningen verricht om inkomen uit arbeid te verkrijgen.
Indien een verzekerde tussen de 15% en 35% arbeidsongeschikt is, keert de polis na een wachttijd van twee jaar eenmalig aan de werkgever een bedrag van 10% van het jaarsalaris van de werknemer uit.
Voor werknemers met een salaris boven het maximaal dagloon (_ 43.848) heeft Van Kampen een excedent-dekking ontwikkeld. Het is mogelijk 50%, 65% of 70% van het bedrag boven het maximaal dagloon tot een maximum salaris van _ 100.000 te verzekeren.
Van Kampen stelt een minimale deelnamegraad van 80% verplicht. De beloning voor de adviseur is 15% van de premie.

Reageer op dit artikel