nieuws

Whiplash is wel aantoonbaar lichamelijk letsel na ongeval

Archief

Een ongevallenverzekeraar weigert een vrouw die lijdt aan een postwhiplash-syndroom na een aanrijding, een uitkering voor blijvende invaliditeit

Volgens de verzekeraar is er geen sprake van causaal lichamelijk letstel. Een stilstaande auto wordt door een achterligger aangereden met een vaart van 80 km per uur. De bestuurster van de aangereden auto raakt een tegenligger en komt tegen een verkeersbord tot stilstand. Direct na het ongeval klaagt zij over nekpijn, misselijkheid en vlekken voor haar ogen. Naderhand houdt zij last van hoofd- en nekpijn, vooral na fysieke belasting en vermoeidheid. De vrouw – die de dag voor de aanrijding net weer bijna volledig is gaan werken na een jaar thuis zitten als gevolg van een whiplash na een eerdere aanrijding – claimt een uitkering voor blijvende invaliditeit bij haar (collectieve) ongevallenverzekeraar. Volgens de verzekeraar heeft zij echter geen recht op een uitkering. Wel krijgt zij “onverplicht” een uitkering van ? 3.000 “omdat in de meest recente polisvoorwaarden voor een postwiplashsyndroom maximaal 5% van de verzekerde som wordt uitgekeerd”. De vrouw schakelt een belangenbehartiger in en dient uiteindelijk een klacht in bij de Raad van Toezicht. Klachtenpatroon De verzekeraar verweert zich tegenover de raad door te wijzen op artikel 1 van de verzekeringsvoorwaarden: uit de medische gegevens blijkt niet dat er sprake is van “een ongeval waarvan aard en plaats van het in een ogenblik ontstane letsel door een van buitenaf inwerkend geweld geneeskundig kan worden vastgesteld”. De conclusie van een postwhiplash-syndroom is volgens de verzekeraar gediagnosticeerd aan de hand van een klachtenpatroon en niet aan de hand van causaal lichamelijk letsel. De uitkering van ? 3.000 is datgene waar zij op basis van de meest recente polisvoorwaarden recht op heeft, aldus verzekeraar. De vrouw voert voor de raad onder meer aan dat er bij whiplash-letsel op basis van jurisprudentie wel degelijk sprake is van”objectief letstel”. Volgens haar is er wel degelijk sprake van een ongeval in de zin van de polisvoorwaarden. Uitkering vaststellen In zijn oordeel baseert de raad zich op het medisch rapport van de neuroloog, die stelt dat er bij lichamelijk onderzoek wel degelijk sprake is van aantoonbare gezondheidsklachten in het nek- en schoudergebied. Hij constateert een postwhiplash-syndroom als gevolg van ernstig “acceleratieletsel”. Op basis van dit rapport komt de raad tot de conclusie dat de klachten zijn veroorzaakt door het ongeval en dat er letsel is toegebracht “waarvan de plaats en aard geneeskundig konden worden vastgesteld”. Het standpunt van de verzekeraar dat er geen sprake is van een ongeval in de zin van de polisvoorwaarden acht de raad dan ook niet verdedigbaar. De raad vindt de klacht gegrond: de verzekeraar dient de verschuldigde uitkering alsnog vast te stellen. Raad van Toezicht, Uitspraak 2005/011 med.

Reageer op dit artikel