nieuws

WFT uitgesteld

Archief

WFT uitgesteld

De beoogde ingangsdatum van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT), 1 juli 2006, is verschoven naar 1 januari 2007. Minister Zalm komt hiermee tegemoet aan de wensen van marktpartijen, die meer tijd gevraagd hebben voor de bestudering van de vele algemene maatregelen van bestuur. Verder streeft de minister ernaar de definitieve teksten te publiceren twee maanden voor inwerkingtreding van de wet. De Wet Financiële Dienstverlening (WFD) gaat te zijner tijd op in de WFT.
Fusie
Assurantieclub Zaanstreek en Assurantieclub Kop van Noord-Holland willen intensiever samenwerken en onderzoeken de mogelijkheden van een fusie. De Kennemer Assurantieclub gaat vooralsnog zelfstandig verder. Een en ander blijkt uit een rondgestuurde nieuwsbrief aan de leden.

Reageer op dit artikel