nieuws

WFD zorgt voor veel nieuwe inschrijvingen SAR-register

Archief

De komst van de WFD heeft ervoor gezorgd dat er bij het intermediair veel meer belangstelling is voor opname in het register van de Stichting Assurantie Registratie (SAR). “Omdat het B-diploma in feite de norm is geworden in de WFD, zoeken adviseurs met een A-diploma toch naar mogelijkheden om zich te onderscheiden”, zegt Albert Vesters, voorzitte van het SAR-onderdeel Registeradviseur in Assurantiën.

Dit bleek ook uit de cijfers. Bij de Registeradviseur in Assurantiën (RAIA) hebben zich dit jaar 42 nieuwe adviseurs aangemeld, waardoor het totale aantal registeradviseurs nu op 297 komt. Het Register Pensioen Adviseur (RPA) steeg daardoor licht naar 310 (300), terwijl het Register Makelaar in Assurantiën (RMIA) stabiel op 220 bleef staan.
“De registeradviseur heeft door het verschuiven van de norm naar B-diploma een sterkere behoefte om zijn kennisniveau te waarborgen”, zegt Vesters. Met de titel Registeradviseur in Assurantiën kan hij dit kennisniveau op een objectieve manier presenteren bij potentiële relaties en marktpartijen.
De nieuwe rol van de registers zal ook bij de SAR tot veranderingen leiden. “Nu de erkenningsregelingen voor registeradviseurs, registermakelaars en registerpensioenadviseurs naar wens functioneren, is het tijd geworden voor de registers RAIA, RMIA en RPA om meer naar buiten te treden”, zei SAR-voorzitter Rob Wagenvoord onlangs.
Sterk merk
“Nu de ‘startfase’ achter ons ligt, heeft het RAIA-bestuur zich voor het komende jaar tot doel gesteld dat de RAIA-titel en het bijbehorende logo zich zal moeten ontwikkelen tot een ‘sterk merk'”, zegt Vesters. “Consumenten en marktpartijen moeten zich bewust worden van het bestaan van de erkenningsregeling.” Eén van de eerste stappen op weg daar naartoe is een nieuwe consumentenbrochure. Hierin wordt uitleg gegeven over de extra waarborgen die in het RAIA-register ingeschreven adviseurs te bieden hebben qua deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid, aldus Vesters.
Ook in het komende jaar wil de SAR zich nadrukkelijker profileren, zowel naar marktpartijen als naar het MKB en de particuliere klant. Inmiddels is daar een begin mee gemaakt. Zo heeft de RAIA een consumentenbrochure ontwikkeld, en heeft de RPA samen met de NVA een pensioendag georganiseerd.
Verder heeft de SAR deze maand een eigen blad uitgebracht, onder de naam ‘Registratie’.
verschijning van het eerste nummer van Registratie. Derde van links Ted Bosman, voorzitter bestuur RPA. In het midden, naast NVA-voorziter Niels Mourits, SAR-voorzitter Rob Wagenvoord. met voor hen Nelleke Sterrenberg van de SAR. Derde van rechts Albert Vesters met links naast hem René Mandos, voorzitter RMiA.

Reageer op dit artikel