nieuws

WFD wordt na de zomer Kamerbreed behandeld

Archief

De Wet financiële dienstverlening (WFD) wordt in september plenair behandeld in de Tweede Kamer, zo heeft de vaste kamercommissie Financiën besloten.

Als mogelijke data voor de bespreking in de Kamer noemt de commissie 14, 15 en 16 september. De ministerraad heeft het wetsvoorstel in april ingediend bij het parlement.
De consultatieronde over de adviezen van het Platform Financiële Dienstverlening over de nadere invulling van de kaderwet loopt vandaag af. Die heeft volgens het platform tot vorige week nog maar weinig reacties opgeleverd. “We horen en lezen vaak dat het veel moeite kost om de adviezen te doorgronden. Maar dat mag geen drempel zijn om geen reactie te geven”, laat voorzitter Ron van Kesteren van de Commissie Communicatie Markt van het Platform weten in de WFD-nieuwsbrief van D&O. Hij denkt dat de complexe materie het grootste struikelblok is. “Marktpartijen die niet bekend zijn met de discussies en afwegingen die in het platform hebben plaatsgevonden, moeten relatief veel tijd investeren om de conceptadviezen te doorgronden.”
Toch denkt Van Kesteren dat het aantal reacties uiteindelijk zal meevallen. “De meeste reacties verwachten we tegen het einde van de consultatieperiode, zoals bij vrijwel elke consultatie gebeurt.” Het platform verwerkt de reacties in zijn advies aan de AFM, die op zijn beurt het ministerie van Financiën adviseert. Het ministerie vertaalt deze adviezen in lagere regelgeving. De WFD wordt op 1 januari 2005 van kracht.

Reageer op dit artikel