nieuws

WFD-vergunning valt nog hoger uit

Archief

Het aanvragen van een vergunning voor de Wet Financiële Dienstverlening gaat gemiddeld niet € 340 maar bijna € 600 kosten

Volgens de Autoriteit Financiële Markten is de eerder door AM gemaakte rekensom (zie AM Nieuwsdienst 12 januari) niet correct. Ten onrechte is alleen het voor de begroting 2005 vermelde bedrag in de berekening gedeeld door de 13.000 verwachte aanvragers. Als het begrote bedrag voor 2006 wordt meegeteld, resteert een gemiddeld bedrag van € 580 per vergunning. Tussenpersonen betalen nu voor inschrijving in het SER-register eenmalig € 90 en jaarlijks € 35.

Reageer op dit artikel