nieuws

WFD-vergunning kost € 340

Archief

Het aanvragen van een vergunning in het kader van de Wet Financiële Dienstverlening zal gemiddeld € 340 kosten

Die rekensom volgt uit inschattingen die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gisteren bekend heeft gemaakt in haar jaarbegroting voor 2005. De AFM schat in komend jaar € 14,7 mln nodig te hebben voor het WFD-toezicht en daarvan moet ruim € 4,4 mln binnenkomen via betalingen voor vergunningen. De AFM schat het aantal aanvragers van een vergunning in op 13.000.

Reageer op dit artikel