nieuws

WFD-scepsis

Archief

Ruim twintigduizend (rechts)personen die staan ingeschreven in het SER-register voor assurantietussenpersonen hebben een brief gekregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zij moeten zich gaan opmaken voor het aanvragen van een vergunning voor de Wet Financiële Dienstverlening (WFD).

De wet stond ooit geprogrammeerd voor maart 2004. De huidige planning, die overigens weinig realistisch is, gaat uit van 1 oktober 2005. In de maand die volgt, moet bij de AFM een vergunning worden aangevraagd. Zonder zo’n vergunning kan het assurantiebemiddelingsbedrijf niet meer worden uitgeoefend. De aloude SER-inschrijving vervalt. Volgens Eurolloyd, die 2.500 kantoren een WFD-brief stuurde, is dat voor velen een schok.
Minstens zoveel deining zal teweeg worden gebracht door de nota’s: minimaal _ 600 tot _ 800 voor het aanvragen van een vergunning en daarna zeker _ 600 per jaar, los van andere verplichtingen als een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en aansluiting bij het Klachteninstituut Verzekeringen. Da’s andere koek dan de huidige _ 90 voor inschrijving in het SER-register en een jaarlijkse SER-bijdrage van _ 35.
De koepelorganisaties van banken, verzekeraars en tussenpersonen proberen duidelijk te maken dat de aanvraag voor de WFD-vergunning het beste binnen kan komen bij het loket van de door hen opgerichte Stichting Financiële Dienstverlening. Die pogingen dreigen te mislukken. De stichting heeft tot nu toe drie digitale nieuwsbrieven rondgestuurd en hoopt op publiciteit in vakbladen. Het resultaat is dat meer dan 5.000 tussenpersonen zich nu bij de stichting hebben aangemeld. Een stevig aantal, maar het betekent dat circa 8.000 mensen dat nog niet hebben gedaan. En er zijn aanwijzingen dat velen dat ook niet gaan doen.
De stichting wordt namelijk gezien als verlengstuk van vooral de NVA en NBVA en die namen roepen niet bij alle tussenpersonen positieve associaties op. Daar komt bij dat het door de stichting beloofde “aanzienlijke kostenvoordeel” netto niet veel meer om het lijf zal hebben dan _ 40. Andere voordelen als gemak (alles digitaal) en waardevolle informatie (een jaarlijkse vergelijking van de eigen kantoorcijfers met marktcijfers) zijn te klein om mensen over de streep te trekken. Sterker nog, zij kunnen juist averechts werken.Veel mensen doen formele zaken nog altijd liever op papier dan via de computer af en verstrekken liever geen omzetgegevens aan een of andere stichting, hoe nobel diens doelstelling ook zijn mag.
Nee, de AFM kan erop rekenen dat honderden zo niet duizenden assurantietussenpersonen hun vergunningaanvraag direct bij haar gaan indienen. Niet uitgesloten is dat velen hun aanvraag te laat indienen of dat helemaal níet doen. Vraag is vervolgens hoe het hun zal vergaan. Sluiten verzekeraars en geldverstrekkers plichtsgetrouw de boeken voor deze jarenlange zakenpartners? Zo nee, wat doet de toezichthouder daaraan? Hoe groot is de kans dat het handelen zonder vergunning wordt geconstateerd? En wat is de consequentie? Een zware boete of alleen het dringende verzoek per direct alsnog een vergunning aan te vragen? Speculeren op het laatste is niet verstandig, maar zal zeker worden gedaan.
Henri Drost
hdrost@kluwer.nl

Reageer op dit artikel