nieuws

WFD-college buigt zich over vrijstellingsverzoeken diploma’s

Archief

Tussenpersonen kunnen bij het vorige maand geïnstalleerde College Deskundigheid Financiële Dienstverleningen (www.cdfd.nl) een verzoek indienen om diploma’s toe te voegen die vrijstelling geven voor deskundigheidsgebieden onder de WFD.

Tussenpersonen die hun ooit behaalde diploma niet terugvinden op de lijst van diploma’s in het overgangsrecht (Bijlage 11 bij het Besluit Financiële Dienstverlening) kunnen bij het College een verzoek tot gelijkstelling van dit diploma indienen.
Het verzoek moet schriftelijk ingediend worden bij de Autoriteit Financiële Markten (Afdeling Toetreding WFD/CDFD, Postbus 10159, 1001 ED Amsterdam). De toezichthouder sluist de verzoeken door naar het College. Zo’n verzoek moet gepaard gaan met een aantal gegevens:

  • -WFD-vergunningnummer;
  • -voor welke eindtermen het gelijkstellingsverzoek wordt ingediend;
  • -kopie van diploma’s waarvoor gelijkstelling wordt gevraagd;
  • -informatie over de opleiding voor zover niet vermeld op diploma;
  • -naam, adres, woonplaats, geboortedatum en plaats van geboorte van diplomahouder;
  • -telefoonnummer en e-mailadres van de diplomahouder.

Overzicht
Als het College een verzoek tot gelijkstelling positief beoordeelt, neemt de AFM dit mee in de beoordeling van de vergunningaanvraag. Op de website van het College komt een overzicht te staan van de diploma’s waarvoor een gelijkstellingsverzoek in behandeling is en welke al als gelijkwaardig zijn beoordeeld.
Het College is door de minister van Financiën ingesteld om hem te adviseren over deskundigheidseisen. Daarnaast erkent het College exameninstituten en kan hieraan voorwaarden verbinden. Ook regelt het College het toezicht op exameninstituten en kan het de erkenning zonodig intrekken.

Reageer op dit artikel