nieuws

WFD-bestandsvergelijking in aantocht voor leden FKO

Archief

De Federatie van Koepel Organisaties (FKO) gaat haar leden ondersteunen bij het maken van een WFD-bestandsvergelijking. De organisatie heeft van toezichthouder AFM de toezegging gekregen dat ook zij in mei de beschikking krijgt over het WFD-register.

Het bestuur van FKO, waarvan vooral franchise- en inkooporganisaties lid zijn, zegt veel waardering voor de service van de AFM te hebben. FKO-voorzitter Henk Doornewaard: “Bij de bij ons aangesloten instellingen zijn circa 4.000 kantoren aangesloten. Het per kantoor controleren of een juiste WFD-vergunning is aangevraagd, is een hels karwei wanneer dat stuk voor stuk handmatig moet gebeuren. Wij zijn erg verheugd dat de AFM de markt in staat stelt de bestandsvergelijking grotendeels geautomatiseerd te laten geschieden.”
De FKO zal niet alleen haar leden, maar ook de koepels die nog niet bij FKO zijn aangesloten, op deze mogelijkheid attenderen. “Ik denk dat, samen met de inspanningen die verzekeraars dan doen, uiterlijk eind mei van alle financiële dienstverleners ook door marktpartijen is gecontroleerd of deze beschikken over een WFD-vergunning”, aldus Doornewaard.
Controle
Vanaf 1 mei dienen verzekeraars te controleren of financiële dienstverleners met wie zij samenwerken, beschikken over een juiste WFD-vergunning. Veel koepelorganisaties hebben een relatie met hun deelnemers die kan worden aangemerkt als een relatie tussen bemiddelaar en onderbemiddelaar. Ook op dergelijke koepelorganisaties ligt de verplichting om vanaf 1 mei te controleren of de aangesloten deelnemers beschikken over de juiste vergunning.
De AFM stelt zodra dat mogelijk is een compleet digitaal bestand beschikbaar van het WFD-register. In dit register zijn alle financiële dienstverleners opgenomen die tijdig een vergunning hebben aangevraagd. Dit bestand wordt uitsluitend beschikbaar gesteld aan WFD-vergunninghouders. In de praktijk zullen dit vooral aanbieders zijn. Koepelorganisaties die zelf ook over een WFD-vergunning beschikken komen ook in aanmerking voor een dergelijk bestand.
Conversiebestand
Ook komt er een bestand van de AFM waarin de financiële dienstverleners die in het kader van de overgangsregeling een WFD-vergunning hebben aangevraagd gekoppeld zijn aan hun oude SER-inschrijving. Via dit bestand is het voor de koepelorganisaties eenvoudiger om de bestandsvergelijking uit te voeren en hun administratie opnieuw in te richten.
Hoewel de verplichting tot het hebben van een vergunning inmiddels al geldt, bestaat theoretisch de mogelijkheid dat iemand nu nog actief is zonder dat hij een vergunning heeft aangevraagd. Zolang de koepel of de verzekeraar dit niet signaleert en ook de AFM dit niet ontdekt, kan deze situatie voortduren. De bestandsvergelijking moet ertoe leiden, dat ‘verstekelingen’ worden opgespoord.
staat stelt de bestandsvergelijking grotendeels geautomatiseerd te laten geschieden.”

Reageer op dit artikel