nieuws

Wettelijke provisieregels tot 1 april gehandhaafd

Archief

Per 1 april volgend jaar vervalt de wettelijke eis dat de beloning van de assurantietussenpersoon uitsluitend uit provisie mag bestaan. Dat is drie maanden later dan bij de parlementaire behandeling eind 1999 was voorzien.

Het gaat hier om de effectuering van wat in de wandeling Wabb II heet. Wabb I gold de afschaffing van het verbod op retourprovisie (art. 13 van Wabb). Die afschaffing werd op 1 januari 2000 van kracht.
Wabb II, het schrappen van de ‘beloningsartikelen’ 13 en 15 in de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf, zou volgen per 1 januari 2002. Maar alvorens hiertoe (per Koninklijk Besluit) over te gaan, zouden eerst de effecten van Wabb I worden geëvalueerd.
Excessen uitgebleven
Minister Zalm (Financiën) stelde midden vorige week in een brief aan de Tweede Kamer, dat een belangrijke conclusie in het evaluatierapport is, dat de door de bedrijfstak verwachte excessen als gevolg van de afschaffing van het begunstigingsverbod zijn uitgebleven.
Zalm heeft evenwel besloten om de effectuering van Wabb II uit te stellen tot 1 april 2002, om verzekeraars en tussenpersonen ruimte te geven om “praktische voorbereidingen” te treffen. Ook geeft dit marktpartijen meer tijd om zich te oriënteren op eventuele nieuwe beloningsarrangementen, aldus de bewindsman.
Veroordeling
Feitelijk heeft het parlement eind 1999 al besloten om de provisie-artikelen 13 en 15 per 1 januari 2002 uit de Wabb te schrappen. Hiervan zou door Zalm alleen worden afgezien, als de afschaffing van het begunstigingsverbod effecten zou hebben die maatschappelijk ongewenst zouden zijn.
Omdat niemand actief wil meewerken aan de eigen ‘veroordeling’, hebben verzekeraars noch NVA en NBVA geantipiceerd op de verwezenlijking van Wabb II. Maar zelfs zonder enig onderzoek was het voor vriend en vijand allang duidelijk dat het schrappen van artikel 16 geen drastische gevolgen heeft gehad. Doordat het eindoordeel van Zalm over de afschaffing van art. 16 langer op zich heeft laten wachten dan was voorzien, is het nu te kort dag om Wabb II per 1 januari volgend te effectueren.
Verzekeraars en tussenpersonen hadden uitstel tot 1 juni 2002 bepleit. Argumenten: de agentschapsovereenkomsten moeten worden aangepast (opname van nieuwe, mogelijk individuele beloningsartikelen) en dat zou dan moeten gebeuren in een periode waarin ook al tal van administratieve aanpassingen nodig zijn in verband met de euroconversie en de belastingherziening per 1 januari 2002. Tegenover de wens van de bedrijfstak stond het verlangen van de Consumentenbond, die heeft aangedrongen op uitvoering van Wabb II per 1 januari 2002.
Zalm heeft nu besloten Wabb II te effectueren per 1 april 2002. De aanpassing van de bepalingen met betrekking tot de assurantiebelasting gaan wél per 1 januari in. “Voor een dergelijk uitstel bestaat echter geen aanleiding, aangezien de toepassing van de maatregelen in de inkomstenbelastingsfeer en in de assurantiebelasting de invoeringsdatum van Wabb II volgt”, zo motiveert Zalm.
Bijna 75% ‘kent’ één tussenpersoon
CentER Applied Research, een wetenschappelijk bureau dat verbonden is aan de universiteit van Tilburg, heeft de actuele situatie in de assurantiemarkt in kaart gebracht en de effecten van Wabb I gemeten. Het bureau kreeg respons van 1.400 tussenpersonen (onder wie 800 leden van NVA en NBVA), ruim 1.800 particulieren en bijna 350 zakelijke consumenten.
Enkele uitkomsten van het onderzoek:
– bij het sluiten of wijzigen van verzekeringen heeft in het afgelopen jaar bijna 75% van de deelnemers aan het onderzoek zich tot slechts één assurantietussenpersoon gewend;- van de particuliere consumenten meent bijna 70% dat de prijs van verzekeringen wordt vastgesteld door de verzekeringsmaatschappij en dat de tussenpersoon daar geen invloed op heeft;- bijna de helft van de tussenpersonen zegt nooit retourprovisie te verstrekken, circa 15% doet het op aandringen van de klant, 15% bij vaste klanten, 11% bij nieuwe klanten en bijna 8% als er meer polissen tegelijk worden gesloten;- bijna 30% van de atp’s heeft nog nooit gemerkt dat collega’s aanbrengpremies verstrekken, 43% denkt dat een enkeling dat doet, 24% zegt dat het steeds meer voorkomt en volgens 3% komt het veel voor;- van de consumenten vindt 41% openheid over kosten en provisie van belang.

Reageer op dit artikel