nieuws

Wettelijke ordening verzekeringsbedrijf in Zuidoost-Europa zeer

Archief

onbevredigend

Qua wettelijke ordening van het verzekeringsbedrijf in Oost-Europa zijn er grote verschillen tussen de desbetreffende landen, schrijft het tijdschrift Sigma 4/1995 van de herverzekeraar Swiss Re, dat geheel gewijd is aan de ontwikkeling van het verzekeringsbedrijf in Oost-Europa.
In Zuidoost Europa en in de staten van de voormalige Sovjet Unie is de situatie nog zeer onbevredigend. Het dichten van wettelijke leemten en het effectiever toepassen van bestaande regelingen, zijn daar dringend geboden voor een succesvolle herstructurering van het assurantiebedrijf en voor een duurzame groei, aldus het blad.
In Oost-Midden-Europa en in de Baltische landen is sinds de openstelling van de grenzen grote vooruitgang geboekt. De wetgevers oriënteren zich hier sterk op de richtlijnen van de EU.
Ook de marktstructuur biedt een zeer heterogeen beeld. Er zijn weliswaar talrijke nieuwe maatschappijen gevestigd, maar de markten zijn nog zeer sterk geconcentreerd. De voormalige monopolie-maatschappijen verliezen echter in toenemende mate marktaandeel, aldus het tijdschrift Sigma.
Het adres van Swiss Re: Mythenquai 50/60, Postfach, CH-8022 Zürich.

Reageer op dit artikel