nieuws

Wetsvoorstel snelle rechtspraak deelgeschillen personenschade

Archief

Partijen in zware personenschadezaken moeten tussentijds naar de rechter kunnen, als hun zaak door onenigheid over een deelgeschil is vastgelopen. Een rechterlijke uitspraak moet het proces weer op gang helpen. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Donner.

De afhandeling van personenschade is ingewikkeld en tijdrovend. Partijen kunnen verdeeld raken door belangentegenstellingen, juridische implicaties en de veelal kwetsbarepositie van de benadeelde. Vaak moeten deskundigen worden ingeschakeld. De kans bestaat dat partijen de kern van de zaak uit het oog verliezen, met als gevolg dat de verhoudingen verharden en de afwikkeling van de schade op zich laat wachten, overweegt de minister.
Donner wil die onnodige vertraging voorkomen door partijen een eenvoudige en snelle toegang tot de rechter te bieden om een uitspraak te verkrijgen over het deelgeschil. Is daarover duidelijkheid, dan kunnen partijen verder met de onderlinge regeling van de schade. Slagen partijen er met behulp van deze nieuwe deelgeschilprocedure niet in om de schade af te wikkelen, dan kunnen zij alsnog de gehele zaak in een bodemprocedure aan de rechter voorleggen.
Het voorstel van de bewindsman sluit aan bij de maatschappelijke en politieke wens om de buitengerechtelijke afhandeling van personenschade te verbeteren.
Het wetsvoorstel en de toelichting staan op www.justitie.nl en deskundigen zijn uitgenodigd er op te reageren.

Reageer op dit artikel