nieuws

Wetsvoorstel flexibilisering pensioen krijgt bredere basis

Archief

Het concept initiatiefwetsontwerp van de Tweede Kamerleden Vermeend en Van Zijl (PvdA) voor flexibilisering van pensioenen zal vermoedelijk met steun van meer fracties en al dan niet gewijzigd worden ingediend.

Dit liet de nieuwe staatssecretaris van financiën Vermeend vorige week doorschemeren in een symposium over flexibilisering van pensioenen. Hij zal het voorstel met welwillendheid benaderen.
Voor algehele duidelijkheid verwees Vermeend naar Prinsjesdag.
In de regeling in het concept wetsvoorstel geldt een maximaal te bereiken doelvermogen (pensioenkapitaal) in plaats van een maximaal pensioen. Ook bij de berekening van dit doelvermogen is uitgangspunt: 70% van het laatste salaris. Het doelvermogen mag bereikt zijn op 60-jarige leeftijd. Wie langer blijft werken, kan meer pensioen opbouwen. Wie eerder ophoudt, ontvangt minder pensioen. Deeltijdpensioen kan ingaan op 55-jarige leeftijd. Het pensioen mag nooit hoger zijn dan 70% van het laatste salaris. De bepaling van de Verzekeringskamer dat bij een pensioentoezegging de werkgever minstens de helft van de premie moet betalen, vervalt.
Pensioenwijzer
Tijdens de bijeenkomst bood auteur mr H.M. Kappelle (rechts op de foto) het eerste exemplaar aan van zijn boek ‘Flexibilisering’ aan staatssecretaris Vermeend. Kappelle is verbonden aan Coopers & Lybrand Belastingadviseurs sectie Pensioenen en Levensverzekeringen en is redactioneel medewerker van AM. Zijn boek (117 pagina’s) is het eerste uit de nieuwe serie ‘Pensioenwijzers’ van uitgeverij Fed in Deventer, een reeks van practische boekjes over deelonderwerpen die samen het actuele totale pensioenterrein bestrijken, in fiscale en in juridische zin. Binnenkort verschijnen in de Pensioenwijzers ‘Gelijke behandeling’ en ‘Waarde-overdracht’. De boekjes worden steeds geactualiseerd. De prijs beloopt f 32,50 per stuk. In geval van een abonnement op alle delen in de serie plus de geactualiseerde delen betaalt men f 27,65 per deel. Ze zijn verkrijgbaar bij de boekhandel en bij distributiecentrum Libresso, tel. 05700-33155, fax 05700-33834.

Reageer op dit artikel