nieuws

Wet voor deelgeschilprocedure in personenschade

Archief

Er gaat een wetsvoorstel naar de Raad van State voor een deelgeschilprocedure in personenschadezaken

Onenigheid over een of meer deelgeschillen kan ertoe leiden dat partijen de kern van de zaak uit het oog verliezen, waardoor de afwikkeling op zich laat wachten. Het voorstel biedt zowel het slachtoffer als de aansprakelijke partij de mogelijkheid in de onderhandelingsfase een vraag aan de rechter voor te leggen. Partijen kunnen dat ook gezamenlijk doen. Tegen de beslissing in de deelgeschilprocedure staat geen hoger beroep open. Slagen partijen er desondanks niet in om de zaak tot een goed einde te brengen, dan kunnen zij alsnog de gehele zaak in een bodemprocedure aan de rechter voorleggen. Daarbij is wél hoger beroep mogelijk. De tekst van het voorstel wordt pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Reageer op dit artikel