nieuws

‘Wet natura-uitvaartverzekering is geen overmatige regulering’

Archief

Minister Zalm (financiën) bestrijdt, dat het voorstel voor een Wet Toezicht Natura-uitvaartverzekeringsbedrijf een overmatige regulering ten toon spreidt. Gelet op de deconfitures die zich hebben voorgedaan onder natura-uitvaartverzekeraars, vindt hij dat hiervan geen sprake is.

De bewindsman brengt dit naar voren in zijn reactie (Memorie van Antwoord) op de vragen die de WTN heeft opgeroepen bij de Vaste Commissie voor Financiën van de Eerste Kamer.
Een andere vraag van de CDA-fractie was, of de minister duidelijk wilde maken waarom de natura-uitvaartverzekeraars geen nevenprodukten mogen aanbieden. Zalm: “Het verbod op het nevenbedrijf wordt ingegeven door prudentiële toezichtsoverwegingen. Ook voor schade- en levensverzekeraars geldt dit verbod. Door het verbod op een nevenbedrijf wordt voorkomen dat de belangen van verzekerden worden blootgesteld aan risico’s die vreemd zijn aan het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf”.

Reageer op dit artikel