nieuws

Wet ‘Collectieve afwikkeling massaschade’ binnenkort van kracht

Archief

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel ‘Collectieve afwikkeling massaschade’ dat door minister Donner van Justitie werd verdedigd. De wet zal op 1 augustus 2005 in werking treden en maakt het mogelijk dat een overeenkomst, die is gesloten tussen de veroorzaker(s) van een massaschade en een of meer organisaties die de belangen van slachtoffers behartigt, door de rechter verbindend wordt verklaard. 

Een dergelijke afwikkeling heeft voor de veroorzaker(s) van de schade en hun verzekeraar(s) het voordeel dat zij niet betrokken worden in een veelheid van procedures en dat zij met een dergelijke overeenkomst snel zekerheid verkrijgen over hun financiële verplichtingen. Voor slachtoffers heeft deze wijze van afwikkeling het voordeel dat zij zonder langdurige juridische procedures binnen korte tijd en op een eenvoudige wijze de schade vergoed krijgen. 
Het Verbond van Verzekeraars kan zich goed vinden in de nieuwe wet en was ook nauw betrokken bij de voorbereiding ervan. “Een van de voordelen van deze wet is dat nu ook mensen die er pas in een later stadium achter komen tot een collectieve groep slachtoffers te behoren, recht hebben op de afgesproken schadevergoeding”, aldus een woordvoerder van het Verbond.
De directe aanleiding voor deze wet is de Des-problematiek. Na onderhandelingen tussen het Des-Centrum en de farmaceutische industrie en hun verzekeraars is er ten behoeve van de Des-dochters een bedrag van € 35 mln in een fonds gestort. De nu aanvaarde wet maakt het mogelijk dat de overeenkomst, die zal voorzien in de verdeling van dit bedrag onder de Des-dochters, door de rechter verbindend wordt verklaard. Eenzelfde afwikkeling kan gaan gelden voor de slachtoffers van de aandelenleaseconstructie.

Reageer op dit artikel