nieuws

Wet Cauwenberghs benadeelt Nederlandse tussenpersonen

Archief

Sinds 1 juli van dit jaar is de Wet Cauwenberghs in België van kracht. De NBvA constateert dat Nederlandse tussenpersonen die actief zijn in België door de wettelijke verplichtingen voor problemen komen te staan. De Europese Commissie is gevraagd of er sprake is van discriminatie of oneigenlijke handelsbelemmeringen.

Een van de knelpunten is de conformiteitsverklaring. De tussenpersoon moet daarbij garanderen dat zijn niet-Belgische producten in overeenstemming zijn met ‘bepalingen van algemeen belang’ in de Belgische wet- en regelgeving. Zo’n garantie is nooit voor 100% te geven. Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars kunnen de tussenpersoon niet verzekeren tegen een eventuele omissie. Voor de Wet Cauwenberghs in werking trad heeft het Nederlandse intermediair overigens nooit problemen gehad met betrekking tot de ‘bepalingen van algemeen belang’ in de Belgische wet.
Een tweede kwestie is de verplichte borgstelling. Belgische tussenpersonen kunnen een beroep doen op de goed toegankelijke en goedkope Pool Borgstelling, beheerd door Sobegas te Brussel. Voor niet-Belgische bemiddelaars is deze borgstelling niet toegankelijk. Nederlandse tussenpersonen moeten daarom op zoek naar een andere, duurdere oplossing, wat hun concurrentiepositie niet ten goede komt.

Reageer op dit artikel