nieuws

Westland/Utrecht waarschuwt voor gebruik woonquotes

Archief

Volgens berekeningen van Westland/Utrecht zijn de woonlasten voor een startende huizenkoper nu 72% hoger dan in 1999 voor dezelfde woning. Mede daarom pleit de in de etalage gezette ING-dochter ervoor dat hypotheekverstrekkers geen woonquote meer hanteren.

Westland/Utrecht hanteert zelf al jaren een systeem van resterend besteedbaar inkomen. Hiermee kan nauwkeuriger worden bepaald welke lasten iemand kan dragen. Woonquotes leiden volgens Westland/Utrecht tot risicovollere financieringen.
Robert Otto, marketingmanager bij Westland/Utrecht, geeft een toelichting: “Door het nieuwe belastingstelsel is het inkomen dat mensen kunnen ‘verwonen’ achteruitgegaan. De vraag is wat je daar als hypotheekverstrekker mee gaat doen. Stoor je je daar niet aan of zeg je ‘nee’ tegen de potentiële klant, omdat het objectief gezien niet verantwoord is om de hypotheek te sluiten? Wij kiezen voor het laatste. Wij willen daarmee geen moraalridder zijn, maar wij vinden het wel belangrijk dat men zich realiseert dat dit effect erin zit.”
Peter van Kekem, ontwikkelaar van het rekensysteem: “In feite rekent het systeem dat wij gebruiken terug van het bruto-inkomen, rekeninghoudend met de aangevraagde financiering. Op basis van het netto overgebleven besteedbaar inkomen, na aftrek van de woonlasten, volgt dan advies over het al dan niet sluiten van de hypotheek. Inderdaad, wij bepalen dan voor iemand wat hij per maand redelijkerwijs mag besteden, maar met een woonquote doe je dat ook. Wat dat betreft is er dus geen verschil. Wij kunnen alleen veel nauwkeuriger vaststellen of het verstandig is een hypotheek te sluiten. Met het risico dat wij daardoor minder hypotheken verkopen.”
Van Kekem en Otto deden een opmerkelijke vaststelling: “Een startende huizenkoper heeft in 2001 maar liefst 72% hogere woonlasten dan iemand die in 1999 een huis kocht. Daar is de invloed van het nieuwe belastingplan in meegenomen. Het belastingvoordeel voor een huizenbezitter is 16% gedaald”, vertelt Van Kekem.
Door de hoge huizenprijzen wordt momenteel vaak maximaal gefinancierd. Die ontwikkeling baart Otto en Van Kekem zorgen. Het kan negatieve gevolgen hebben voor de doorstroming op de woningmarkt. “De onderkant van de huizenmarkt, waar vooral starters actief zijn, zal met name de gevolgen dragen. Hierdoor wordt de doorstroming van goedkopere naar duurdere woningen belemmerd en dat heeft weer zijn weerslag op de totale huizenmarkt”, aldus Otto.

Reageer op dit artikel