nieuws

Westland/Utrecht stelt flexibiliteit boven prijs

Archief

Optimale flexibiliteit leveren aan de cliënt tijdens de looptijd van de hypotheek is belangrijker dan een concurrerend tarief, aldus het jaarverslag van de Westland/Utrecht Hypotheekbank. De bank beschouwt het leveren van flexibiliteit als een van haar hoofddoelstellingen.

Westland/Utrecht zegt ervan overtuigd te zijn dat de waarde van de hedendaagse hypotheekprodukten, gezien hun langjarig karakter, bepaald wordt door de voortdurende aanpasbaarheid gedurende de looptijd dan door de vaak geringe tariefverschillen bij sluiting van de lening.
“Het kwalitatieve verschil tussen de aanbieders moet worden afgemeten aan de mate waarin zij in de praktijk aan die eis van flexibiliteit kunnen voldoen, in het licht van veranderende fiscale, vermogens- en familierechtelijk regimes”, stelt Westland/Utrecht.
Vernieuwing systemen
Al enkele jaren claimt de bank bezig te zijn met de vernieuwing van geautomatiseerde beheerssystemen om een geïntegreerde behandeling van moderne hypotheekvormen, bestaande uit een combinatie van lening en verzekering, mogelijk te maken.
Om deze systemen optimaal te kunnen benutten dienen ook menselijke vaardigheden, die over afdelingen zijn verspreid, gebundeld en procesmatig te worden ingezet. “Dat was voor ons de belangrijkste reden om administratieve processen opnieuw te ontwerpen en te komen tot een organisatie waarbij teams van specialisten zijn gevormd die de cliënt of tussenpersoon zelfstandig en volledig kunnen bedienen”, aldus de bank.
Nieuwe leningen
Westland/Utrecht sloot vorig jaar 5.100 (5.700) nieuwe leningen voor een totaalbedrag van f 2.141 (2.390) mln, waarvan f 1.046 (1.160) mln aan nieuwe hypotheken voor particulieren.
De portefeuille groeide met f 451 (1.149) mln naar f 10.689 mln, verdeeld over 41.500 (41.100) leningen, waarvan f 5.433 (5.099) mln aan hypotheken voor particulieren. Het portefeuillebeheer voor derden daalde naar f 776 (902) mln.
Het bruto resultaat steeg naar f 94 (91) en het resultaat na belastingen f 56( 51) mln.

Reageer op dit artikel